Metla Tutkimushankeryhmä

Erillishankkeet - Metsätalouden ja metsäympäristön tietovarannot (VAR)

[  English  |  Tavoitteet  |  Yhteystiedot  |  Tutkijat  |  Hankkeet  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2006 - 2014   

Tavoitteet

Metsäympäristön ja -talouden tietovarannot ovat perusta tietotaitoon tukeutuvalle metsä- ja ympäristösektorin toiminnalle.

Painoala ylläpitää ja kartuttaa metsätaloutta ja metsäympäristön tilaa koskevia tietovarantoja, kehittää niihin pohjautuvan tiedon tuotannon ja hallinnan menetelmiä sekä edistää tietovarantojen yhteiskäyttöä. Painoala tuottaa tietovarantoihin perustuvia tilastoja, palveluita, tuotteita ja vaihtoehtolaskelmia päätöksenteon tueksi.

Ydinosaaminen

Ajankohtaisia tutkimusaiheita

Tärkeitä tiedonkeruun ja tutkimuksen kohteita ovat metsävarat ja -tilastot, metsätalouden suunnittelumenetelmät, metsien hiilivarat, metsäluonnon monimuotoisuus ja metsätuhot.

Yhteystiedot Kolström, Taneli
Metsäntutkimuslaitos > Luke, Joensuun toimipaikka, PL 68, 80101 JOENSUU,
puh 029 532 2111, sähköposti taneli.kolstrom@luke.fi

Tutkijat


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute