Metla Tutkimusohjelmat

Ohjelman TUK Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset tiedotteet

Metla Tutkimus Tiedotearkisto ja -haku Palaute ja lisätietoja

2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005

2010

15.09.2010 Luonnossa liikutaan entistä useammin moottorilla Hanke: 3462
08.09.2010 Kansallispuistomatkailun kehittäminen vaatii ympäristön palveluihin panostamista Hanke: 3420
Julkaisu: Metlan työraportteja 161
03.06.2010 Metsäluonnon monimuotoisuus ja metsien muut käyttötarpeet voidaan sovittaa yhteen
Linkit: Metlan työraportteja 158, TUK-tutkimusohjelma 2005-2010
24.05.2010 Kutsu Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset -tutkimusohjelman loppuseminaariin
Linkit: Ohjelma
Sivun alkuun

2009

06.04.2009 Monimuotoisuus ja virkistyskäyttö sovitettavissa yhteen kuntien virkistysmetsissä ja valtion retkeilyalueilla Hanke: 3419
Julkaisu: Metlan työraportteja 113
Sivun alkuun

2008

19.02.2008 Kuntametsien suunnittelussa kehittämismahdollisuuksia Hanke: 7222
Julkaisu: Metlan työraportteja 68
Sivun alkuun

2007

12.12.2007 Suomen ensimmäinen paikallinen metsäohjelma on valmistunut
Linkit: ELAV
Hankkeet: 7184, 3417, 3434
Julkaisu: Kolin ja Hattusaaren paikallinen metsäohjelma
18.10.2007 Metlassa kehitetty uusi Internet-päätöstukisovellus Mesta
Linkit: Research of decision making in Metla, Mesta-päätöstukisovellus
Hanke: 3419
27.06.2007 Ennallistamistoimintaa voidaan kehittää kustannustehokkuutta parantamalla Hanke: 3418
Julkaisu: Metlan työraportteja 51
30.05.2007 Tutkijat ja kunnat paikantavat kuntametsien suunnittelun kehittämistarpeita
Linkit: Ympäristöministeriö, Metso
Hanke: 7222
28.05.2007 Kolin ja Hattusaaren alueella tehdään polkukartoitus
Linkit: ELAV-hanke
Hankkeet: 3417, 7184
Sivun alkuun

2006

19.12.2006 Vuorovaikutteisella ja yhteistoiminnallisella suunnittelulla uusia ideoita ja osaamista metsien käyttöön Hanke: 3417
Julkaisu: Metlan työraportteja 38
05.12.2006 FFCS-sertifikaatin tehokkuus hyvä suomalaisissa metsissä
Linkit: Suomen Metsäsäätiö, Jyväskylän yliopiston evoluutioekologian huippuyksikkö
Hanke: 3407
Julkaisu: Metlan työraportteja 39
03.11.2006 Enestam ja Korkeaoja haluavat METSOlle jatkoa
Linkit: METSO
07.09.2006 Metsien lisäsuojelun vaikutukset puumarkkinoihin lieviä
Linkit: METSO, Ympäristöministeriö, Luonnonsuojelun t&k (rahoittaja)
Hanke: 3415
Julkaisu: METSO-tutkimusraportti
06.09.2006 Vapaaehtoiset sopimukset tehokas ohjauskeino metsien suojelussa
Linkit: METSO
Hankkeet: 3407, 3416
Julkaisu: METSO-tutkimusraportti
06.09.2006 Laaja tutkimusraportti METSO-ohjelmasta julkaistu tänään
Linkit: METSO
Hanke: 3407
Julkaisu: METSO-tutkimusraportti
30.08.2006 Metsien monimuotoisuuteen liittyvää neuvontaa tarvitaan lisää
Linkit: Osaraportti I (pdf), METSO
Hanke: 3416
07.07.2006 Luonnonarvokaupassa keskeistä päätösvallan säilyttäminen, vapaaehtoisuus ja palkkio
Linkit: METSO-ohjelma
Hanke: 3416
Julkaisu: Metsätieteen aikakauskirja 2/2006
27.06.2006 Kantohinnan vaikutuksessa puuntarjontaan eroja metsäkeskusten välillä Hanke: 3415
Julkaisu: Metlan työraportteja 29
01.06.2006 Sopimusehdot vaikuttavat siihen, miten metsänomistajat suhtautuvat monimuotoisuuden suojeluun Hanke: 3416
Julkaisu: Silva Fennica 40(1)
22.03.2006 Kansainvälinen seminaari yksityismetsien metsäsuunnittelusta
Linkit: ELAV-hanke, Seminaariohjelma (pdf)
Hanke: 3417
31.01.2006 Laaja keinovalikoima tarpeen metsien monimuotoisuuden suojelussa
Linkit: Maa- ja metsätalousministeriö, Suomen ympäristökeskus, Ympäristöministeriö
Hanke: 3407
Sivun alkuun

2005

01.12.2005 Luonnonarvokauppa kiinnostaa metsätaloudessa aktiivisesti toimivia metsänomistajia Hanke: 3416
Julkaisu: Metlan työraportteja 18
14.11.2005 Koli-Hattusaaren paikalliselle metsäohjelmalle internet-sivut
Linkit: Koli-Hattusaaren paikallinen metsäohjelma
Hanke: 3417
26.05.2005 Uusi tutkimusohjelma: Metsäluonnon monimuotoisuus ja yhteiskunta
Linkit: METSO-toimintaohjelman taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten seuranta ja arviointi
03.05.2005 Koli-Hattusaaren alueelle laaditaan paikallinen metsäohjelma
Linkit: Kolin kansallispuisto
Hanke: 3417
30.03.2005 Paikkatietomenetelmät helpottavat ekologisten tavoitteiden huomioonottamista metsäsuunnittelussa
Linkit: Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma (Metso) Metlassa, Monimuotoisuuden tutkimusohjelma (Mosse)
Hankkeet: 3292, 3419
Julkaisu: Metlan tiedonantoja 939
16.02.2005 Vapaaehtoiset keinot lupaava täydennys metsien suojeluun
Linkit: Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma (METSO)
Hankkeet: 3407, 3416, 3276
Julkaisu: Metlan tiedonantoja 933
Sivun alkuun

Metla Tutkimus Tiedotearkisto ja -haku Palaute ja lisätietoja


Metlan tiedotearkistosta: 06.11.2014 10:50
Metla viestintä, sähköposti info@metla.fi, p. 010 211 2000