Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Tutkimus » Tutkimusohjelmat » TUK  » Taustaa

Metsien monimuotoisuuden turvaamisen
keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (TUK)

Sivukartta | Haku

Kesto: 2005 - 2010

Tutkimusohjelman tausta ja tutkimusaiheet

Suomi on sitoutunut Rio de Janeirossa vuonna 1992 solmitussa biodiversiteettisopimuksessa ottamaan kaikessa toiminnassaan huomioon luonnon monimuotoisuuden turvaamisen. Metsät ovat keskeinen osa maamme luonnon monimuotoisuutta ja tarjoavat elinympäristön suurelle osalle maamme uhanalaisista lajeista. Biodiversiteetin turvaamisen lisäksi metsäsektorilla on tärkeä rooli myös muiden ympäristöhyötyjen tuottamisessa mm. ilmastonmuutoksen hallinnassa. Myös maamme kansantalous ja hyvinvointi erityisesti maaseudulla on riippuvainen metsävarojen hyödyntämisestä.

Metsiensuojelu ja metsissä elävän lajiston monimuotoisuuden säilyttäminen tulee kyetä sovittamaan metsätalouteen ja muiden, metsiin pohjautuvien elinkeinojen harjoittamiseen taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Tällaista metsien käytön ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä ja näiden tavoitteiden yhteensovittamista edellytetään niin kansallisessa metsäohjelmassa, metsälaissa (1§) kuin valtioneuvoston hyväksymässä periaatepäätöksessä ns. METSO-ohjelmassa (Toimintaohjelma Etelä-Suomen, Oulun läänin länsiosan ja Lapin läänin lounaisosan metsien monimuotoisuuden turvaamiseksi, 2003).

"Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset" -tutkimusohjelma (TUK) on yhteiskuntatieteellisesti orientoitunut tutkimusohjelma, joka pyrkii vastaamaan mm. METSO-ohjelmassa asetettuihin tutkimustarpeisiin. Se tarkastelee kokonaisvaltaisesti metsien monimuotoisuuden turvaamisen vuorovaikutusta yhteiskunnan eri sektoreiden kanssa muuttuvassa toimintaympäristössä. Erityisiä tutkimusaiheita ovat monimuotoisuuden turvaamisen kysyntä ja tarjonta, ohjauskeinot ja metsien muut käyttömuodot, suojelun taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset sekä metsäsektorin toimintaympäristön muutosten aikaansaamat vaikutukset.

TUK -tutkimusohjelman viitekehys

Suojelun kysyntä Suojelun tarjonta Suojelun toteutus ja ohjauskeinot Suojelun taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset Toimintaympäristön muutokset

  Päivitetty: 02.06.2010 /KBym | Copyright Metla | Palaute