Metla Tutkimusohjelmat - Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset

Hankkeet

Etelä-Suomen metsien biodiversiteetin suojelun taloudelliset vaikutukset, 7279
    2007-2008, Kallio Maarit, VA
Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman valmistelu., 7251
    2007-2008, Horne Paula
Kuntametsien suunnittelun tiekartta, 7222
    2006-2008, Hujala Teppo, JO
Kustannustehokas metsän ennallistaminen, 3418
    2005-2009, Ollonqvist Pekka
LAPBIAT, 8511
    2006-2010, Huhta Esa, KO
Lahopuukovakuoriaisten elinympäristöt - yhteispohjoismainen tietokanta, 7272
    2007, Siitonen Juha, VA
Liito-oravan elinympäristöt Etelä-Suomessa ja niiden kehittyminen eri hakkuuskenaarioissa 2005-2055, 7243
    2006-2008, Packalen Tuula, JO
Metsien käyttörajoitusten vaikutukset puun hankintamahdollisuuksiin - puun jalostajan näkökulma, 50200
    2008-2011, Kärkkäinen Leena
Metsien monimuotoisuuden suojelu monitavoitteisessa metsäsuunnittelussa, 3419
    2005-2009, Kurttila Mikko, JO
Metsien monimuotoisuuden suojelun yksityistaloudelliset vaikutukset metsikkötasolla, 3430
    2006-2007, Hynynen Jari, VA
Metsien suojelun paikallistaloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset syrjäisellä maaseudulla, 7254
    2007-2008, Vatanen Eero
Metsien suojelun vaikutukset Suomen metsäsektoriin muuttuvassa toimintaympäristössä, 3415
    2005-2009, Kallio Maarit, VA
Metsien suojelun vaikutukset puun hankintamahdollisuuksiin ja paikallistalouteen, 3417
    2005-2009, Kärkkäinen Leena
Metsiin perustuvien paikallistason tuotanto- ja käyttömuotojen edistäminen yhteisövetoisella strategisella suunnittelulla, 7184
    2005-2008, Packalen Tuula, JO
Suojelualueet ja maaseudun elinvoimaisuus, 3420
    2005-2009, Selby Ashley
Suojelualueiden ennallistamisen ja talousmetsien luonnonhoidon ekologisten vaikutusten vertailu, 7265
    2007-2008, Siitonen Juha, VA
Suomen sienisääsket (Diptera: Mycetophilidae ym.) ja liekosääsket (Diptera: Porricondylinae): lajisto, elinympäristövaatimukset ja uhanalaisuus, 7264
    2007-2011, Siitonen Juha, VA
TUK-koordinaatiohanke, 3407
    2005-2010, Hänninen Riitta, VA
Vesakontorjunta kuusen uudistusaloilla, 50163
    2007-2009, Löfström Irja, VA
Yksityismetsien monimuotoisuuden turvaamisen ohjauskeinot, 3416
    2005-2009, Naskali Arto, RO


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute