Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot

Suometsätalous (SUM) 2007-2011

Sivukartta | Haku

Tutkimusohjelman tavoitteena on tuottaa metsätalouden toimijoiden käyttöön tieto, jonka perusteella metsänkasvatuksen, puun korjuun, metsänuudistamisen ja ympäristövaikutusten hallinnan ohjeistot voidaan kehittää vastaamaan käytännön metsätalouden tarpeita turvemailla.

Tutkimuksissa hyödynnetään pääasiassa olemassa olevia aineistoja ja tehdään yhteenvetoa aikaisemmasta tutkimuksesta. Tavoitteena on ekologisen ja ekonomisen lähestymistavan yhtäaikainen tarkastelu. Hankkeet linkitetään tarvittaessa muihin ohjelmiin ja muiden organisaatioiden tutkimukseen.

Erityisesti turvemaiden nuorten kasvatusmetsien ongelma on korjuun heikko kannattavuus. Heikon kannattavuuden syinä ovat hakkuukertymien alhaisuus ja korkeammat korjuukustannukset. Kannattavuuteen voidaan todennäköisesti vaikuttaa säätelemällä hakkuun ajankohtaa ja poistettavan puuston määrää ja laatua sekä kehittämällä puunkorjuun menetelmiä ja logistiikkaa.

Uudistettavien metsien pinta-alat lisääntyvät seuraavalla 10-vuotiskaudella 500 000 hehtaariin. On tärkeä selvittää, miten uudistaminen olisi tehtävä eri ravinneisuustason soilla. Uudistamistuloksen lisäksi tärkeä on selvittää toimenpiteiden ekonomia ja uudistamisinvestoinnin kannattavuusraja.

Kutsuseminaari 12.4.2011: UUTTA TIETOA SUOMETSÄTALOUTEEN

Metlan Suometsätalous –tutkimusohjelman tulokset käytäntöön

Uuden SUM-uutiskirjeen teemoja:

• Kansallinen suostrategiaesitys optimoisi ojituksen maksimoinnin sijaan

• Soiden tuhkalannoitus ei lisää vesistöjen fosfori- tai typpikuormitusta

• Yhä useammalla ojitusalueella ollaan siirtymässä toiselle puusukupolvelle

• Hakkuutähteiden korjuu muuttaa ravinne­huuhtoumia

 

Johtaja: Jyrki Hytönen

Metla Kannus
Silmäjärventie 2

6910 KANNUS
puh. 029 532 3405
sähköposti: jyrki.hytonen @metla.fi

  Päivitetty: 15.09.2011/AJok | Copyright Metla | Palaute