Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot

Suometsätalous (SUM)

Sivukartta | Haku

Tutkimusohjelman tavoitteena on tuottaa metsätalouden toimijoiden käyttöön tieto, jonka perusteella metsänkasvatuksen, puun korjuun, metsänuudistamisen ja ympäristövaikutusten hallinnan ohjeistot voidaan kehittää vastaamaan käytännön metsätalouden tarpeita turvemailla..

Tutkimuksissa hyödynnetään pääasiassa olemassa olevia aineistoja ja tehdään yhteenvetoa aikaisemmasta tutkimuksesta. Tavoitteena on ekologisen ja ekonomisen lähestymistavan yhtäaikainen tarkastelu. Hankkeet linkitetään tarvittaessa muihin ohjelmiin ja muiden organisaatioiden tutkimukseen.

Erityisesti turvemaiden nuorten kasvatusmetsien ongelma on korjuun heikko kannattavuus. Heikon kannattavuuden syinä ovat hakkuukertymien alhaisuus ja korkeammat korjuukustannukset. Kannattavuuteen voidaan todennäköisesti vaikuttaa säätelemällä hakkuun ajankohtaa ja poistettavan puuston määrää ja laatua sekä kehittämällä puunkorjuun menetelmiä ja logistiikkaa.

Uudistettavien metsien pinta-alat lisääntyvät seuraavalla 10-vuotiskaudella 500 000 hehtaariin. On tärkeä selvittää, miten uudistaminen olisi tehtävä eri ravinneisuustason soilla. Uudistamistuloksen lisäksi tärkeä on selvittää toimenpiteiden ekonomia ja uudistamisinvestoinnin kannattavuusraja.

Uuden SUM-uutiskirjeen teemoja:

  • Tukkimiehentäi on iso ongelma myös turvemaiden uudistusaloilla
  • Alikasvosuudistaminen kannattaa - kuuset säästyivät koivikon päätehakkuussa
  • Ilmaston lämmetessä puiden typen saatavuus paranee

Johtaja: Laine, Jukka

Metsäntutkimuslaitos
Parkanon toimintayksikkö
Kaironiementie 54
39700 PARKANO
puh 029 5324050
sähköposti jukka.laine@metla.fi

Kuva: Metla/Markku Saarinen

 

  Päivitetty: 08.07.2009/AJok | Copyright Metla | Palaute