Metla Tutkimusohjelmat - Suometsätalous

Hankkeet

Ajourapainuman vaikutus puun kasvuun, 7336
    2008-2009, Niemistö Pentti, PA
Soiden metsätalouskäytön vesistövaikutukset ja vesiensuojelu (SUO-HYDRO), 3485
    2008-2011, Nieminen Mika, VA
Suometsien hyödyntäminen, 7324
    2008-2010, Laine Jukka
Suometsien käsittelyn ja puunkorjuun uudet ratkaisut, 3448
    2007-2011, Uusitalo Jori, PA
Suometsien puuntuotantoketjut, 3487
    2008-2011, Penttilä Timo, VA
Suometsien ravinnetalous ja lannoitusvaikutukset, 3486
    2008-2011, Pietiläinen Pekka
Suometsien teknis-taloudellinen kertymäpotentiaali ja puunkorjuun kustannukset, 7250
    2007-2008, Uusitalo Jori, PA
Suometsien uudistaminen, 3484
    2008-2011, Saarinen Markku, PA
Suometsätalous -tutkimusohjelman koordinointi, 3449
    2007-2011, Penttilä Timo, PA


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute