Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot

Uudistuvat puutuotearvoketjut ja
puunhankintaratkaisut (PUU)

Sivukartta | Haku

Tutkimusohjelman asiantuntijapalveluja

 

Puutavaran mittaus on yksi Metlan hoitamista viranomaistehtävistä.

PUU-ohjelman tutkijat tarjoavat asiakkailleen muun muassa seuraavia asiantuntijapalveluja (luennot, lausunnot jne).

Aines- ja energiapuun korjuun tuottavuuden tutkiminen tutkija Kari Väätäinen
Energiapuun mittaus vanhempi tutkija Jari Lindblad
Hies- ja rauduskoivun laatu- ja arvoerot professori Erkki Verkasalo
Kangas- ja suometsien puutavaran laatu, puuaineksen ominaisuudet ja tuotteet professori Erkki Verkasalo
Katkonnan ohjaus tutkija Jukka Malinen (Itä-Suomen yliopisto)
Koivun pystykarsinta vanhempi tutkija Henrik Heräjärvi
Lehtikuusen ominaisuudet ja käyttö professori Erkki Verkasalo
Lehtipuiden ominaisuudet ja käyttö puutuotteissa vanhempi tutkija Henrik Heräjärvi
Leimikon arvosaanto puukaupassa ja puunhankinnassa tutkija Jukka Malinen (Itä-Suomen yliopisto)
Leimikon ennakkotieto puunhankinnassa tutkija Jukka Malinen (Itä-Suomen yliopisto)
Metsägenetiikan perusteet vanhempi tutkija Anni Harju
Metsäkoneyritykset vanhempi tutkija Arto Rummukainen
Männyn ja lehtikuusen sydänpuun lahonkestävyys vanhempi tutkija Martti Venäläinen
Männyn sydänpuun lahonkestävyys
vanhempi tutkija Anni Harju
Mänty- ja koivupienpuun raaka-aine ja käyttömahdollisuudet puutuoteteollisuudessa professori Erkki Verkasalo
Pk-sektorin erikoispiirteet puunkäyttäjänä ja erikoispuun käyttö professori Erkki Verkasalo
Puumekaniikan perusteet vanhempi tutkija Henrik Heräjärvi
Puunkorjuu vuoristo-olosuhteissa tutkija Kari Väätäinen
Puun laadun osatekijät ja ominaisuuksien merkitys eri käyttötarkoituksissa professori Erkki Verkasalo
Puun asiakaslähtöinen laatukasvatus - ketjut, kannattavuus ja arvopuun kysyntä professori Erkki Verkasalo
Puun käyttöön perustuvat uudet tuotemahdollisuudet ja arvoketjut – resurssi- ja kysyntänäkökulmat professori Erkki Verkasalo
Puun laatuominaisuudet metsänjalostusohjelmassa, vanhempi tutkija Martti Venäläinen
Puun laatuominaisuuksien luontainen vaihtelu ja sen hyödyntäminen
vanhempi tutkija Anni Harju, vanhempi tutkija Martti Venäläinen
Puun lahoaminen ja sen estäminen, vanhempi tutkija Martti Venäläinen
Puun lujuuteen vaikuttavat tekijät vanhempi tutkija Henrik Heräjärvi
Puun rakenne ja ominaisuudet vanhempi tutkija Henrik Heräjärvi ja vanhempi tutkija Martti Venäläinen
Puun viskoelastinen käyttäytyminen
vanhempi tutkija Henrik Heräjärvi
Puutavaran laadutus ja visio puutuoteteollisuuden kannalta professori Erkki Verkasalo
Puutavaran mittauksen viranomaistehtävät ja niiden toteutus vanhempi tutkija Jari Lindblad ja vanhempi tutkija Tapio Wall
Puutavaran mittausmenetelmät ja lainsäädäntö vanhempi tutkija Jari Lindblad
Puutuoteyritysten asiakkaiden tarpeet tutkija Maria Riala
Raakapuun hinnoittelumenetelmät tutkija Jukka Malinen (Itä-Suomen yliopisto)
Rakennepuutuotteet (EWP)
vanhempi tutkija Henrik Heräjärvi
Suomalaisen ja ruotsalaisen männyn vahvuudet, näkymät ja kilpailukyky puutuotealalla ja pohjoisen männyn kilpailuasema professori Erkki Verkasalo
Suomalaisen kuusen vahvuudet ja näkymät puutuotealalla ja pohjoisen kuusen kilpailuasema professori Erkki Verkasalo
Suomen ja Keski-Euroopan männyn ja kuusen laatuerot, vikaisuus ja mekaaniset ominaisuudet professori Erkki Verkasalo
Suomen ja Venäjän puutavaran laatuerot ja käyttömahdollisuudet puutuotealalla professori Erkki Verkasalo
Ympäristön ja perimän vaikutus puun laatuominaisuuksiin vanhempi tutkija Anni Harju
Ympäristösuorituskyky puutuote- ja rakennusalalla
professori Erkki Verkasalo

Osaamiskartta puurakentamisen alueella

Osaamisala

Yhteyshenkilö

Sähköpostiosoite

Tekniset kysymykset

 

 

Puutuotteiden raaka-aineet, niiden lähteet ja soveltuvuus eri käyttökohteisiin

Erkki Verkasalo

erkki.verkasalo@metla.fi

Puupohjaiset materiaalit, niiden jalostus- ja käyttötekniset ominaisuudet

Erkki Verkasalo

erkki.verkasalo@metla.fi

Puun mekaniikka

Henrik Heräjärvi

henrik.herajarvi@metla.fi

Sään- ja lahonkesto

Martti Venäläinen

martti.venalainen@metla.fi

Rakennepuutuotteet/EW-tuotteet

Henrik Heräjärvi

henrik.herajarvi@metla.fi

Puutuotteiden kierrätys

Henrik Heräjärvi

henrik.herajarvi@metla.fi

Materiaalien ympäristövaikutukset

Tarmo Räty

tarmo.raty@metla.fi

 

 

 

Liiketoiminta-, markkina- ja arvoketjukysymykset

 

 

Raakapuun hakkuumahdollisuudet ja saatavuus

Tuula Nuutinen

tuula.nuutinen@metla.fi

Puuraaka-aineen arvonmuodostus ja hinnoittelu

Jukka Malinen

jukka.malinen@uef.fi

Puutuotteiden toimintoperustainen arvonmääritys

Jori Uusitalo

jori.uusitalo@metla.fi

Puurakentamisen yritysten menestystekijät, innovaatiotoiminta ja tuote- ja palvelukonseptit

Pekka Ollonqvist

pekka.ollonqvist@metla.fi

Puurakentamisen yhteistyöverkostot

Thomas Rimmler

thomas.rimmler@metla.fi

Riskianalyysi

Tuomas Nummelin

tuomas.nummelin@metla.fi

Systeemi- ja operaatiotutkimus

Tuomas Nummelin

tuomas.nummelin@metla.fi

Rakentamisen ympäristöstandardit ja sertifikaatit

Tarmo Räty

tarmo.raty@metla.fi

Puutuotemarkkinoiden ennakointi

Tuula Nuutinen

tuula.nuutinen@metla.fi

Puutuotemarkkinat

Maria Riala

maria.riala@metla.fi

Puurakentaminen Venäjällä

Pekka Ollonqvist

pekka.ollonqvist@metla.fi

Puurakentamisen arvoketjut

Pekka Ollonqvist

pekka.ollonqvist@metla.fi

Puutuotearvoketjut

Erkki Verkasalo

erkki.verkasalo@metla.fi

  Päivitetty: 20.9.2012 /MLin | Copyright Metla | Palaute