Metla Tutkimusohjelmat - Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut

Hankkeet

Aines- ja energiapuun korjuuteknologia ja logistiikka, 3426
    2006-2010, Asikainen Antti, JO
Avoin ympäristötieto rakentamisessa, 7527
    2012-2013, Räty Tarmo, JO
Elinvoimainen puuverstas, 7348
    2009-2012, Uusitalo Jori, PA
Less is More - älykäs ja oppiva puuhuolto niukoilla resursseilla, 7333
    2008-2010, Asikainen Antti, JO
Metsäbiomassan määrän ja laadun mittaus, 3455
    2007-2012, Lindblad Jari, JO
Männyn ja kuusen raaka-ainepotentiaalit, niiden ominaisuudet, soveltuvuus ja kilpailukyky puutuoteteollisuudessa, 3501
    2008-2013, Verkasalo Erkki, JO
Mäntyyn pohjautuvien raakapuu- ja puutuotemarkkinoiden kehittäminen, 7311
    2008-2011, Malinen Jukka
Pienpuuhun perustuvien liimattujen rakennetuotteiden ja piha- ja ympäristörakentamisen tuotteiden ominaisuudet (LAMIPUU), 7316
    2008-2010, Heräjärvi Henrik, JO
Puristus- ja lämpömodifioinnin vaikutus puumateriaalien pintakerroksen ominaisuuksien pysyvyyteen, 7514
    2012-2014, Möttönen Veikko, JO
Puu-ohjelman koordinaatiohanke, 3498
    2008-2014, Heräjärvi Henrik, JO
Puun jalostusketjujen arvonmuodostus ja niiden optimointi (Woodvalue), 7298
    2008-2011, Uusitalo Jori, PA
Puun ominaisuuksien modifiointi ja modifioidun puun markkinamahdollisuudet puutuotealalla, 3597
    2013-2015, Möttönen Veikko, JO
Puunhankintayritysten palveluliiketoiminnan kannattavuuden kehittäminen, 3454
    2007-2010, Rummukainen Arto, VA
Puunkäytön edistäminen rakentamisen arvoverkoissa (PuunkRak), 3577
    2012-2014, Nummelin Tuomas, VA
Puuraaka-aineen mittaus, laadutus ja arvon määritys puukaupan ja puunhankinnan tukena, 3503
    2008-2012, Verkasalo Erkki, JO
Puurakentamisen yhteistyöverkostot, innovaatiotoiminta ja uudet tuote-ja palvelukonseptit, 3502
    2008-2011, Rimmler Thomas, JO
Puurakentamisen yritysten menestystekijät muuttuvassa kilpailuympäristössä, 3398
    2004-2009, Ollonqvist Pekka
Puusta elinvoimaa, 7493
    2012-2014, Uusitalo Jori, PA
Puutaloteollisuuden kannattavan kasvun edellytykset, 3531
    2010-2011, Ollonqvist Pekka
Puutavaran määrän ja laadun mittauksen uudet sovellukset ja asiakasratkaisut, 3596
    2013-2015, Antikainen Jukka, JO
Puutuoteyritysten asiakasryhmien tuote- ja palvelutarpeet kansainvälisillä markkinoilla, 3540
    2010-2013, Riala Maria, VA
Puutuotteiden kierrätys ja uusiokäyttö -esiselvitys, 7378
    2009-2010, Heräjärvi Henrik, JO
Soiden ennallistamisen vaikutus fosforin huuhtoutumiseeen, 50271
    2012-2014, Nieminen Mika, VA
Sään- ja lahonkestävän puutavaran ympäristösuorituskyky, 3512
    2009-2013, Venäläinen Martti, PU
Tekes EAKR 70023/13 Pohjoinen ulottuvuus ja termisten puunesteiden raaka-aineet, ominaisuudet ja teollinen käyttö (NORPYRO), 7573
    2013-2014, Verkasalo Erkki, JO
Uudet logistiset ratkaisut teollisuuden puunhankinnan turvaamiseksi, 3513
    2009-2013, Väätäinen Kari, JO
Uudet puutuoteratkaisut ja niiden kilpailukyky, 3499
    2008-2010, Heräjärvi Henrik, JO
Uudet tekniset menetelmät maaston kulkukelpoisuuden ennustamiseen ja hakkuun suunnitteluun, 3544
    2011-2013, Ala-Ilomäki Jari, VA
Uudet teknologiat alemman tieverkon rakentamisen ja ylläpidon apuna, 7457
    2011-2014, Uusitalo Jori, PA
Valmistelurahoitus kv. hankekonsortion käynnistämiseksi, 7541
    2013, Heräjärvi Henrik, JO
Varustelun ja lisälaitteiden mahdollisuudet metsäkoneiden käytön tehostamisessa, 3500
    2008-2010, Siren Matti, VA


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute