Metla Tutkimusohjelmat - Uudet metsään ja metsäbiomassaan perustuvat tuotteet ja palvelut

Julkaisut

(Yhteensä 35)

[  Referoidut julkaisut  |  Muut julkaisut  ]

Referoidut julkaisut

2015

Hamunen, K., Virkkula, O., Hujala, T., Hiedanpää, J. & Kurttila, M. 2015. Enhancing informal interaction and knowledge co-construction among forest owners. Silva Fennica 49(1). 15 s. [CrossRef] [url]

Muilu-Mäkelä, R., Vuosku, J., Läärä, E., Saarinen, M., Heiskanen, J., Häggman, H., Sarjala, T. 2015. Water availability influences morphology, mycorrhizal associations, PSII efficiency and polyamine metabolism at early growth phase of Scots pine seedlings. Plant Physiology and Biochemistry 88: 70-81. [CrossRef]

2014

Asikainen, A-R., Hujala, T. & Kurttila, M. 2014. Maanomistajien näkemyksiä metsänkäsittelyn vaihtoehdoista ja metsäammattilaisten palvelunkehittämisnäkökulmia - Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen tapaustutkimus. Metsätieteen aikakauskirja 2014(3): 149-162. [pdf] [html]

Cullotta, S, Boncina, A., Carvalho-Ribeiro S.M., Chauvind, C., Farcye, C., Kurttila, M., Maetzke, F.M. 2014. Forest planning across Europe: the spatial scale, tools, and inter-sectoral integration in land-use planning. Journal of Environmental Planning and Management. [CrossRef]

Kangas, A., Heikkilä, J., Malmivaara-Lämsä, M. & Löfström, I. 2014. Case Puijo - Evaluation of a participatory urban forest planning process. Forest Policy and Economics 45 (2014): 13-23. [CrossRef] [url] [url]

Pohjanen, J., Koskimäki, J.J., Sutela, S., Ardanov, P., Suorsa, M., Niemi, K., Sarjala, T., Häggman, H., Pirttilä, A. 2014. Interaction with ectomycorrhizal fungi and endophytic Methylobacterium affects nutrient uptake and growth of pine seedlings in vitro. Tree Physiol. 34,993-1005. Tree Physiology 34: 993-1005. [CrossRef]

Velmala SM, Rajala T, Smolander A, Petäistö R-L, Lilja A & Pennanen T. 2014. Infection with foliar pathogenic fungi does not alter the receptivity of Norway spruce seedlings to ectomycorrhizal fungi. Plant and Soil 385(1-2): 329-342. [CrossRef] [url]

2013

Lindahl, B., Nilsson, R.H., Tedersoo, L., Abarenkov, K., Bibartondo, M., Carlsen, T., Kjøller, R., Kõljalg,U., Pennanen, T., Rosendahl, S., Stenlid, J. & Kauserud, H. 2013. Fungal community analysis by high-throughput sequencing of amplified markers - a user's guide. New Phytologist 199: 288-299. [CrossRef]

Turtiainen, M., Miina, J., Salo, K. & Hotanen, J.-P. 2013. Empirical prediction models for the coverage and yields of cowberry in Finland. Silva Fennica 47(3). 22 p. [CrossRef] [pdf]

Väisänen, S., Silvan. N., Ihalainen, A. & Soukka, R. 2013. Peat production in heigh-emission level peatlands - key to reduce climatic impacts? Energy & Environment 24(5): 757-778. [CrossRef]

Muut julkaisut

2015

Jaana Leppälammi-Kujansuu, Taina Pennanen, Katri Rankinen, Tapio Salo, Helena Soinne, Pekka Hänninen (toim.) 2015. VIII Maaperätieteen päivien abstraktit (Pro Terra No 67/2015). Suomen maaperätieteiden seura, Helsinki. Pro Terra 2015(67). 109 s. ISBN 978-951-51-0564-6 ISBN 978-951-51-0563-9 [pdf]

2014

Faehnle, M., Kopperoinen, L., Tyrväinen, L., Löfström, I., Lyytikäinen, J., Itkonen, P., Söderman, T., & Välimaa, I. 2014. Kaupunkiluonto on lähellä. Julkaisussa: Tyrväinen L., Kurttila M., Sievänen T. & Tuulentie S. (toim.). Hyvinvointia metsästä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. Kirjokansi 90 s. 75-84. ISBN 978-952-222-587-0

Hujala, T. & Inkilä, J. 2014. Metsävaratiedon vaikuttava hyödyntäminen - lunastuvatko lupaukset? Metsätieteen aikakauskirja 2014(4): 242-246. [pdf] [html]

Hujala, T., Kurttila, M. & Store, R. 2014. Mobile forest berry map service: co-creating value from open public data. In: Toivonen, M. (ed.). Services and New Societal Challenges: Innovation for Sustainable Growth and Welfare. Proceedings of the 24th annual RESER Conference, 11-13 September, Helsinki, Finland. RESER & VTT, Espoo, Finland. p. 593-600. ISBN 978-951-38-7436-0 [html]

Ilvesniemi, H., Byman, O., Hautala, S., Häyrynen, M., Kilpeläinen, P., Kitunen, V., Leppänen, K., Spetz, P., Tanner, J., Tapanila, T., Tikkanen, T. 2014. Bioetanolin ja erikoissokereiden valmistus metsistä ja soilta saatavista uusiutuvista raaka-aineista. Julkaisussa: Asikainen, Antti; Ilvesniemi, Hannu & Muhonen, Timo (toim.). Bioenergiaa metsistä - Tutkimus- ja kehittämisohjelman keskeiset tulokset. Metsäntutkimuslaitos, Joensuu. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute (2014)(289): 203-223. ISBN 978-951-40-2468-9 [pdf] [html]

Latva-Mäenpää, H. & Jyske, T. 2014. Kuusen kuoressa on tehomolekyylejä. Maaseudun Tiede. [url] [url]

Löfström, I., Hujala, T., Pykäläinen, J., Tikkanen J. & Faehnle,M. 2014. Osallistamisella parempia metsäsuunnitelmia? Julkaisussa: Tyrväinen L., Kurttila M., Sievänen T. & Tuulentie S. (toim.). Hyvinvointia metsästä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. Kirjokansi 90 s. 208-220. ISBN 978-952-222-587-0

Miina, J, Hotanen, J.-P. & Salo, K. 2014. Mustikan ja puun yhteistuotannon vaikutus metsikön käsittelyyn. Julkaisussa: Tyrväinen, L., Kurttila, M., Sievänen, T. & Tuulentie, S. (toim.). Hyvinvointia metsästä. Suomen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. Kirjokansi 90 s. 226. ISBN 978-952-222-587-0

Miina, Jari, Kurttila, Mikko & Tahvanainen, Veera 2014. 3.2.3 Decision support systems. In: Wong, Jenny & Prokofieva, Irina (eds.). D1.3 Report presenting synthesis of regional sectoral reviews to describe the "State of the European NWFP". StartTree project (EU grant 311919), p. 51-53. [url]

Ovaskainen, V., Abildtrup, J., Mäntymaa, E., Vedel, S.E. & Thorsen, B.J. 2014. The stated preference approach to costs of provision. In: Thorsen, B.J., Mavsar, R., Tyrväinen, L., Prokofieva, I. & Stenger, A. (eds.). The Provision of Forest Ecosystem Services. Volume II: Assessing cost of provision and designing economic instruments for ecosystem services. European Forest Institute, Joensuu. What science can tell us 5 p. 50-57. ISBN 978-952-5980-15-8 ISBN 978-952-5980-14-1 [pdf]

Pennanen, T., Vainio, E.,Hyder, R., Hamberg, L., Piri, T., Hantula, J. 2014. Juurikäävän torjuntaan etsitään uusia menetelmiä. Taimiuutiset 2: 12-13.

Petäjistö, L. & Selby, A. 2014. Luontomatkailu ja virkistyskäyttö yritystoimintana. Julkaisussa: Tyrväinen L., Kurttila M., Sievänen T. & Tuulentie S. (toim.). Hyvinvointia metsästä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. Kirjokansi 90 s. 129-140. ISBN 978-952-222-587-0

Sievänen, T.,Fredman, P., Jensen, F.S., Vistad, O.I. & Edwards, D. 2014. Recreation indicators for urban forests. In: Bernasconi, A. et al. (ed.). EFUF2014. Crossing Boundaries. Urban Forests-Green Cities. 17th international conference of European Forum on Urban Forestry. 3-7 June 2014, Lausanne Switzerland. Abstracts. p. s. 54.

Store, R. & Karjalainen, E. 2014. Paikkatietomenetelmät tukevat aluetason suunnitteluprosesseja (tietolaatikko). Julkaisussa: Tyrväinen L., Kurttila M., Sievänen T. & Tuulentie S. (toim.). Hyvinvointia metsästä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. Kirjokansi 90 s. 232-233. ISBN 978-952-222-587-0

Thorsen, B.J., Mavsar, R., Tyrväinen, L., Prokofieva, I. & Stenger, A. (eds.) 2014. The Provision of Forest Ecosystem Services. Volume II: Assessing cost of provision and designing economic instruments for ecosystem services. European Forest Institute, Joensuu. What science can tell us 588 p. ISBN 978-952-5980-15-8 ISBN 978-952-5980-14-1 [pdf]

Tyrväinen, L., Mäntymaa, E. & Ovaskainen, V. 2014. Maisema-arvokauppa ja luontomatkailu. Julkaisussa: Tyrväinen, L., Kurttila, M., Sievänen, T. & Tuulentie, S. (toim.). Hyvinvointia metsästä. Suomen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. Kirjokansi 90: 175-184. ISBN 978-952-222-587-0

2013

Miina, J., Kurttila, M. & Salo, K. 2013. Kauppasienisadot itäsuomalaisissa kuusikoissa - koealaverkosto ja tuloksia vuosilta 2010-2012. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 266. 30 s. [pdf] [html]

Näkkilä, J., Jokinen, K., Särkkä. L., Tahvonen, R., Silvan, K & Silvan, N. 2013. Rahkasammalessa vihannestaimi kasvaa hyvin. Puutarha & kauppa 2013: 20-21.

Pennanen, T. & Timonen, S. 2013. Sienten bakteerit. Julkaisussa: Timonen, S. & Valkonen, J. (toim.). Sienten biologia. Gaudeamus, Helsinki. s. 321-329. ISBN 978-952-495-297-2

Salo, K. 2013. Kauppasieniä ja sienitaidetta Katalonian mäntymetsissä Espanjassa. Sienilehti 65(4): 106-111.

Salo, K., Miina, J., Kurttila, M. & Päivänurmi, M. 2013. Mustatryffelin, Tuber melanosporum, viljely Kataloniassa Espanjassa. Sienilehti 65(2): 38-42.

Sarjala, T., Potila, H., Pearson, M., Muilu-Mäkelä, R. & Saarinen, M. 2013. Effect of endophytic root-asociated fungi of Scots pine on seedling growth and polyamines. In: Schneider, C., Leifert, C. & Feldmann, F. (eds.). Endophytes for plant protection: the state of the art. Proceedings of the 5th International Symposium on Plant Protection and Plant Health in Europe. Berlin 27-29 May 2013. Deutsche Phytomedizinische Gesellschaft, Braunschweig. p. 293-294. ISBN 978-3-941261-11-2

Sarjala, T., Viitala, K., Aapola, U., Potila, H., Savonen, E.-M., Huhtala, A., Latva-Mäenpää, H. & Uusitalo, H. 2013. Endophytic fungi as a source for bioactive compounds. In: Non-Wood Forest Products, Health and Well-Being. Book of abstracts. University of Helsinki, Ruralia Institute, p. 18. ISBN 978-952-10-8471-3

Silvan, N. 2013. Entisten turpeennostoalueiden soistaminen. Julkaisussa: Aapala, K., Similä, M. & Penttinen, J. (toim.). Ojitettujen soiden ennallistamisopas. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja, Sarja B 188 s. 39-40. ISBN 978-952-295-026-0 ISBN 978-952-295-025-3

Turtiainen, M., Miina, J., Salo, K. & Hotanen, J.-P. 2013. Mittausaineistoihin perustuvat puolukan peittävyys- ja satomallit. Metsätieteen aikakauskirja 2013(4): 708-709. [CrossRef]


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute