Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Tutkimus » Tutkimusohjelma/-hankeryhmä » MTU » Ennakoinnin hankeryhmä

Metsäalan tulevaisuuden ennakointi

Sivukartta | Haku

Ennakoinnin hankeryhmä 2012-2014

>Metsäalan ennakoinnin koordinaatio
Metsäalan toimintaympäristön muuttuminen ja monimutkaistuminen metsien käytön monipuolistuessa on lisännyt ennakointitiedon tarvetta. Ennakointityötä tehdään paljon metsäalalla ja muiden alojen organisaatioissa ja tutkimuslaitoksissa, mutta tarvetta on yhdistää ennakointitietoa myös yli toimialarajojen. Koordinaatiohankkeen tavoitteena on koota yhteen Metlassa ja muualla tehtävää ennakointityötä ja tulevaisuustietoa sekä toimia metsäalan ennakointiverkostossa yhdessä sidosryhmien kanssa.

Vastuuhenkilö: Riitta Hänninen

>Puutaseskenaariot
Rakentaa mallinnusympäristöä ja laskee skenaarioita metsäteollisuustuotteiden kuluttajamarkkinoiden muutosten ja hakkuumahdollisuuksien tarkastelemiseksi ja ennakoimiseksi pitkällä aikavälillä.

Vastuuhenkilö: Tuula Packalen

>Virkistyskäytön kysynnän ennakointi
Miten tulevaisuudessa ulkoillaan? Hankkeen tavoitteena on ennakoida virkistyskäytön kysyntää väestötasolla, väestöryhmittäin ja alueellisesti.

Vastuuhenkilö: Marjo Neuvonen

>Puupohjaisten polttoaineiden markkinaseuranta
Hankkeessa kartoitetaan Euroopan puupolttoaineiden käyttöä ja käytön lisäystavoitteita, selvitetään kiinteiden puupolttoaineiden kauppaa koskevien tilastojen saatavuutta ja seurataan markkinoita. Tiedon avulla on voidaan ennakoida puupolttoaineiden kysynnän kehitystä.

Vastuuhenkilö: Antti Mutanen

>Metsäsektorin suhdannekatsaus on vuosittain lokakuun loppupuolella ilmestyvä, monipuolinen tietopaketti Suomen metsäteollisuuden ja metsätalouden tilanteesta ja lähiajan näkymistä.

Vastuuhenkilö: Jari Viitanen

  Päivitetty: 27.06.2013 /KPB | Copyright Metla | Palaute