Metla Tutkimusohjelmat

Metsätalouden suunnittelun tutkimusohjelma (MTS)

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Johtaja  |  Tutkijat  |  Hankkeet  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1999 - 2006   Asiasanat: metsätalouden mallintaminen, metsätalouden suunnittelu, optimointi, osallistava suunnittelu, simulointi, suunnitteluinventointi

Tavoitteet

Tutkimusohjelman tavoitteena on
  1. kytkeä suunnittelun lähtötiedot, menetelmät ja välineet entistä paremmin käytännön suunnitteluprosessiin ja päätöksentekotilanteisiin,
  2. tuottaa entistä kattavammin yhteismitallisia tietoja metsien käyttömahdollisuuksista kansallisten ja alueellisten metsäohjelmien valmisteluun,
  3. nopeuttaa tutkimustulosten siirtymistä käytännön metsätalouden suunnitteluun ja sen tietojärjestelmiin,
  4. kehittää tietotuotteita ja -palveluita, jotta tiedot olisivat entistä helpommin ja nopeammin tarvitsijoiden saatavissa,
  5. edistää metsätalouden analyysien hyödynnettävyyttä kehittämällä tulosten havainnollistamista ja niiden syvällisempää (mm. taloustieteellistä) tulkintaa.


Tutkimusohjelman hankkeissa
  1. kehitetään ja ylläpidetään metsätalouden analyyseissä ja suunnittelussa tarvittavia tietoja, malleja ja menetelmiä,
  2. ylläpidetään ja kehitetään JLP- ja MELA-ohjelmistoja,
  3. käytetään MELA-järjestelmää erilaisiin suunnittelu- ja tutkimustehtäviin sekä
  4. tarjotaan metsätalouden päättäjille ja harjoittajille tietojärjestelmätyökaluja ja laskelmia.

Tulokset


Johtaja: Packalen, Tuula
Metsäntutkimuslaitos > Luke, Joensuun toimipaikka, PL 68, 80101 JOENSUU,
puh 029 532 2111, sähköposti tuula.packalen@luke.fi

Tutkijat


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute