Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot

Metsävaratietojärjestelmän ja metsäsuunnittelun
tutkimus- ja kehittämisohjelma (MSU)

Sivukartta | Haku
 
  Metsäsuunnittelu on metsien käyttöä ja hoitoa koskevan päätöksenteon tukemista, jossa yhdistetään päätösvaihtoehtoja ja niiden seurauksia kuvaava informaatio tavoitteisiin.

Monenlaista metsävaratietoa

Valtakunnan metsien inventointi (VMI) on metsäsuunnittelussa tärkeässä roolissa. Suuralueittaiset eri omistajaryhmiä koskevat metsien tuotanto- ja käyttömahdollisuuksien tarkastelut esimerkiksi alueellisia ja kansallisia metsä- ja suojeluohjelmia varten tehdäänVMIn koeala- ja puumittauksiin perustuvilla tiedoilla. Lisätietoja.

Yhtiöiden metsien käytön ja hoidon suunnittelu sekä valtion metsien luonnonvara-, alue-ekologinen, hoidon ja käytön sekä toimenpiteiden suunnittelu perustuvat kunkin organisaation omaan tosiaikaiseen metsävaratietokantaan.

Yksityismetsissä (vajaat 14 miljoonaa hehtaaria metsätalousmaata) tilakohtaisesta metsäsuunnittelusta huolehtivat pääasiassa metsäkeskukset, mutta myös metsänhoitoyhdistykset, metsäyhtiöt ja metsäpalveluyrittäjät.

Metsäkeskukset keräävät yksityismetsistä kattavat ja tasalaatuiset metsiköittäiset metsävaratiedot – myös niille tiloille, jotka eivät ole tilanneet tilakohtaista metsäsuunnitelmaa. Yhteiskunta vastaa tämän metsiköittäisen metsävaratiedon keruun kustannuksista. Esimerkiksi vuonna 2007 käytettiin noin 16 miljoonaa euroa metsikkötietojen keräämiseen 910 000 hehtaarin alalta. Tietoja käytetään tilakohtaisten metsäsuunnitelmien laadintaan ja myös metsäkeskusten muussa toiminnassa, kuten metsänomistajien neuvonnassa.

Suunnittelupalveluja tarjolla runsaasti

Koska valtio rahoittaa metsävaratiedon keruuta ja metsäneuvontaa huomattavalla summalla, metsänomistaja maksaa metsäsuunnitelmasta ja siihen sisältyvästä neuvontapalvelusta vain keskimäärin 5-10 euroa hehtaarilta. Metsäkeskukset tarjoavat metsänomistajille maksullisena palveluna myös verkkometsäsuunnitelmaa (Metsään Net) ja siihen liittyviä lisäpalveluja, kuten metsäsuunnitelman päivitys ennen siirtoa tai numeerinen ilmakuva suunnitelmakarttojen taustakuvaksi.

Metsänhoitoyhdistykset, metsäyhtiöt (Tornator, StoraEnso, UPM Metsä ja sahat ja Metsäliitto) sekä metsäpalveluyrittäjät tarjoavat metsänomistajille erilaisia metsäpalveluita, joihin liittyy myös suunnittelua ja metsävaratiedon ylläpitoa. Lisäksi metsänomistajille on tarjolla erilaisia verkkopalveluita. Metsäsuunnitteluun liittyviä verkkopalveluja tarjoavat ainakin Gisnet Solutions Finland Oy eli nykyinen Fifth Element Oy (NetForestiin pohjautuvat metsäkeskusten Metsään Net, metsänhoitoyhdistysten verkkopalvelu, Tornatorin Metsäsuunnitelmapalvelu, StoraEnson eMetsä ja Metsäliiton Metsäverkko) ja Arbonaut Oy (esim. Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalan OmaMetsä, UPM Metsän Metsäsoppi).

Metlan asiantuntemus metsäsuunnitelun toimija- ja tutkijaverkoston tukena
Metlan MSU-tutkimusohjelman tarkoituksena on tehostaa metsätalouden toimijoiden, metsätietojen tuottajien, tieto- ja viestintäteknologia-sovellusten kehittäjien sekä tutkijoiden vuorovaikutusta

  • metsävaratietojärjestelmien ja metsäsuunnittelun tieto- ja viestintäteknologia-sovellusten vaatimusmäärittelyiden laadinnassa ja
  • tutkimus- ja kehittämishankkeiden tulostavoitteiden konkretisoinnissa sekä toteutumisen ja hyödyntämismahdollisuuksien seurannassa.

Ohjelmakoordinaatio tarjoaa vuorovaikutukseen tukipalveluita kuten ohjausryhmätyöskentely, vuosiseminaari ja sen yhteydessä julkaistava vuosikirja, www-sivut ja hankerekisteri, koulutustilaisuudet, sidosryhmä- ja asiakaskohtaiset sparraustilaisuudet sekä kokeiluhankkeet.

  Päivitetty: 14.12.2010 /KBym | Copyright Metla | Palaute