Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot

Metsävaratietojärjestelmän ja metsäsuunnittelun
tutkimus- ja kehittämisohjelma (MSU) 2007-2010

Sivukartta | Haku

Metlan asiantuntemus metsäsuunnittelun toimija- ja tutkijaverkoston tukena

Metsävaratietojärjestelmän ja metsäsuunnittelun tutkimus- ja kehittämisohjelman (MSU) tehtävänä on tehostaa metsätalouden toimijoiden, metsätiedon tuottajien, tieto- ja viestintäteknologian sovellusten kehittäjien ja tutkijoiden vuorovaikutusta. Ohjelma poikkeaa rakenteeltaan Metlan muista tutkimusohjelmista, sillä sen toiminta perustuu toimija- ja tutkijaverkostoon.

Kotimaisen puun käytön lisääminen edellyttää metsän eri käyttömuotojen entistä tehokkaampaa yhteensovittamista. Metsäalan haasteena on hankkia metsistä riittävästi puuta metsäteollisuuden raaka-aineeksi ja energiakäyttöön ja samalla säilyttää metsät riittävän monipuolisina muihin tarkoituksiin. MSU-ohjelmassa tehdään työtä näiden haasteiden eteen.  Ohjelmalle on nimetty kaksi laajaa painoaluetta.

Ensimmäisessä kehitetään metsätalouden alueellisia suunnittelu- ja edistämiskäytäntöjä sekä niissä tarvittavia tietotuotteita ja -palveluja. Kehittämiskohteita ovat esimerkiksi kansallisten, alueellisten ja paikallisten metsäohjelmien laadintaprosessit sekä niissä tarvittavat vaihtoehtolaskelmat ja vaikutusanalyysit.

Toisessa painoalakokonaisuudessa kehitetään metsänomistajien päätöstukea metsänhoidon ja puukaupan suunnittelussa. Ohjelman verkostomaisuus korostuu, sillä kehittämiskohteita on metsäkeskusten, metsänhoitoyhdistysten ja muiden metsänomistajille palveluita tarjoavien sovelluksissa.

Viestinnällä ja vuorovaikutuksella vaikuttavuutta metsäsuunnittelun tutkimukseen

Verkostomaisen tutkimusohjelman toimintamuodoiksi on alusta alkaen linjattu viestintä ja aktiivinen vuorovaikutus.  Tämäntyyppinen toimintamalli istuu hyvin myös tutkimukseen, sillä taustaselvitysten perusteella metsäsuunnittelu on muuttumassa yhä asiakaslähtöisemmäksi.

Ohjelmaa viedään eteenpäin tässä muodossa vuoteen 2010 saakka. Tärkeänä kehittämiskohteena ovat verkoston toimintomallit, joissa yhdistetään tapauskohtaisesti ja kustannustehokkaasti organisaatioiden omat metsävaratietojärjestelmät, muiden toimijoiden metsäaineistot sekä tieto- ja viestintäteknologian sovellukset. Lisäksi tutkitaan, miten metsäsuunnittelun tuotteita ja palveluja voidaan tarjota metsänomistajille asiakaslähtöisemmin.

Ajankohtaista

Tutkimusohjelma on päättynyt. Metsäsuunnittelututkimus jatkuu Metlassa monipuolisesti.

Lue lisää (pdf)
Metsäsuunnittelu Metlassa

27.10.2010 | Uudistuva ja monipuolistuva metsäsuunnittelu -seminaari järjestettiin 26.11.2010 Helsingin Metsäpäivillä
Tutustu seminaarin esitelmiin

26.11.2010 | Metlan työraportissa esitellään seitsemän uutta palvelukonseptia metsäalalle.
Lue koko uutiskirje

 

Uutisarkisto

Johtaja

Mikko Kurttila
Metla Joensuu
PL 68, 80101 JOENSUU
Puh. 029 532 3262, faksi 029 532 3113
mikko.kurttila @ metla.fi

Ohjelma-assistentti:
suunnittelija Aimo Anola-Pukkila  

Ohjausryhmä

  Päivitetty: 20.4.2011 /MLin | Copyright Metla | Palaute