Metsänkasvatuksen vaihtoehdot ja niiden puuntuotannolliset seuraukset - tutkimusohjelma


 
MOT
tutkimusohjelma

 Tutkimusaiheet

 

 

Tutkimusohjelman
kotisivu

Laaja kuvaus
ohjelmasta (pdf)

Tutkimusohjelman
hankkeet

Postereita ja
esitelmiä

Ohjausryhmän
kokoonpano

Ohjausryhmä

Metla Tutkimus

Metla kotisivu


 

 

 

 

 

 

 

Hoitamattomuus

 • puuston kasvu, tuotos ja tuotto
 • puuston laatu ja sen kehitys
 • luonnonpoistuman määrä ja rakenne
 • taimikonhoidon ja ensiharvennuksen
  viivästymisen hinta

Kuva: Erkki Oksanen

Kuva:Erkki Oksanen


Ekologinen kestävyys

 • sekametsät
 • säästöpuut ja säästöpuuryhmät
 • puuston aukkoisuus ja ryhmittäisyys
 • puuston eri-ikäisyys ja erikokoisuus
 • alikasvokset ja monijaksoiset metsät


Metsänkasvatuksen menetelmät-
Määrää, laatua, kannattavuutta

 • taimikonhoidon ja ensiharvennuksen ajoitus
 • harvennusten voimakkuus ja harvennusväli
 • harvennustapa: ylhäältä, alhaalta ja harsien
 • intensiivikasvatus: vahva harvennus + karsinta + lannoitus


Kuva: Erkki Oksanen
  Päivitetty:   7.10.2002/MOT-ohjelma/SNen Metla : Tutkimus : MOT-ohjelma   Palaute Metlan etusivulle