Metla Tutkimusohjelmat - Metsänkasvatuksen vaihtoehdot ja niiden puuntuotannolliset seuraukset

Hankkeet

Epätasaisen metsikkörakenteen vaikutus puuston kehitykseen ja tuotokseen, 3279
    2000-2007, Valkonen Sauli, VA
Eri-ikäisen metsikön kasvattaminen, 3030
    1990-2000, Valkonen Sauli, VA
Harvennus puuntuotannon ohjauskeinona, 3280
    2000-2005, Niemistö Pentti, PA
Hoitamattomuuden vaikutus talousmetsien rakenteeseen ja kehitykseen, 3281
    2000-2002, Lähde Erkki
Kiinteistöarvioinnin kehittäminen, 3326
    2001, Hannelius Simo
Koivun kasvun ja laadun ennustaminen, 3226
    1998-2002, Niemistö Pentti, PA
LIGNUM-malli ja sen sovellukset, 3342
    2002-2007, Sievänen Risto, VA
Luonnon- ja talousmetsien rakenteen, kehitysdynamiikan ja monimuotoisuuden erot, 3317
    2001-2006, Siitonen Juha, VA
Luonnontilaisten metsien kehitys, 3124
    1993-2000, Isomäki Antti
Metsikön käsittelyn perusteita koskeva kokoomateos tutkimustuloksista, 3191
    1997-2001, Mattila Eero
Metsikön rakenne, kilpailudynamiikka ja puuntuotoskyky kasvumalleissa, 3283
    2000-2005, Ojansuu Risto, VA
Metsänkasvatuksen vaihtoehdot ja niiden puuntuotannolliset seuraukset -koordinointi, 3278
    2000-2006, Hynynen Jari, VA
Metsätalouden kestävä kehitys Pohjanlahden rannikolla, 3194
    1997-2001, Karlsson Kristian, KA
Paikallisten puulajien kasvattaminen ekosysteemien tilan parantamista ja puuntuotantoa varten Itä-Afrikan miombo-metsäsavanneilla, 8512
    2006-2010, Valkonen Sauli, VA
Päätöksenteon tukijärjestelmä metsikön kasvatusvaihtoehtojen arviointiin, 3282
    2000-2006, Hynynen Jari, VA
Taloudellis-ekologiset vuorovaikutukset metsävarojen kestävässä käytössä, 3318
    2001-2006, Tahvonen Olli
Vesitalouden vaikutus puiden kasvuun ja kasvupaikkojen puuntuotoskykyyn Etelä-Suomen kangasmailla, 3332
    2002-2006, Karlsson Kristian, KA


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute