Metla Tutkimusohjelmat

Metsänkasvatuksen vaihtoehdot ja niiden puuntuotannolliset seuraukset (MOT)

[  English  |  Tavoitteet  |  Johtaja  |  Tutkijat  |  Hankkeet  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Lisää tutkimusohjelmasta  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2000 - 2006   

Tavoitteet

Ohjelma tuottaa tutkimustietoa metsikön kasvatusmenetelmien puuntuotannollisista ja taloudellisista vaikutuksista metsätalouden päätöksenteon tueksi.Metsätalouden tietotarpeita suoraan palvelevat tavoitteet ovat:

1. Lisätä tietoa monimuotoisuutta korostavan metsänkäsittelyn ja epäsäännöllisen puustorakenteen vaikutuksista puuntuotokseen, metsänkasvatukseen ja sen kannattavuuteen

2. Tarkastella kokonaisvaltaisesti erilaisten kasvatusmenetelmien ja metsänkasvatusketjujen vaikutuksia puuntuotantoon, puunkorjuuseen ja metsänkasvatuksen kannattavuuteen mukaan lukien metsien hoitamattomuuden vaikutukset

Näiden tavoitteiden kestävä ja monipuolinen toteuttaminen edellyttää menetelmällistä tutkimusta, jonka tavoitteina on:

3. Kehittää puun ja metsikön kuvauksen menetelmiä siten, että puuston rakennetta ja kehitystä kuvaavat mallit soveltuvat nykyistä paremmin myös rakenteeltaan epäsäännöllisten metsien sekä täysin käsittelemättömien metsien kehityksen ennustamiseen.

4. Kehittää kasvupaikan kuvauksen menetelmiä ja tutkia metsien kasvun alueellista vaihtelua. Tavoitteena on laatia joustava menetelmä kasvupaikan puuntuotoskyvyn kuvaamiseksi sekä kehittää alueelliset kasvuerot huomioon ottavia ennustemalleja.

Tutkimustiedon tuottamisen ohella ohjelman keskeisenä tavoitteena on:

5. Muokata tutkimustieto käytäntöön sovelletuvaksi

  • kehittämällä päätöksenteon tueksi järjestelmä, jolla voidaan kokonaisvaltaisesti analysoida metsikön kasvatusvaihtoehtojen puuntuotannollisia ja taloudellisia seurauksia erilaisissa päätöksentekotilanteissa
  • tuottamalla käytännön metsätalouden tarpeisiin metsänkasvatusmenetelmiin liittyviä suosituksia

Johtaja: Hynynen, Jari
Metsäntutkimuslaitos > Luke, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA,
puh 029 532 2111, sähköposti jari.hynynen@luke.fi

Tutkijat


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute