Metla Tutkimusohjelmat

Metsäluonnon monimuotoisuuden tutkimusohjelma (MOM)

[  English  |  Tavoitteet  |  Johtaja  |  Tutkijat  |  Hankkeet  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Lisää tutkimusohjelmasta  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 1995 - 1999   Asiasanat: metsäluonto, monimuotoisuus, talousmetsät

Tavoitteet

Metsäntutkimuslaitoksen metsien monimuotoisuuden tutkimusohjelmassa keskitytään metsäluonnon biologisen monimuotoisuuden ja metsävarojen kestävän käytön välisten suhteiden tutkimiseen. Tutkimushankkeissa selvitetään metsän rakenteen ja erilaisten metsänkäsittelyjen vaikutusta eliölajistoon metsikkötasolla. Tutkimusta kohdistetaan myös alueelliseen, ekosysteemien monimuotoisuuteen, joka rakentuu erillisten metsiköiden ja kasvupaikkojen monimuotoisuudesta. Tutkimuksiin perustuvat tiedot ja menetelmät ovat tarpeellista, jotta metsätalouden ja monimuotoisuuden vaatimukset voidaan alueellisesti sovittaa yhteen oikeissa mittasuhteissa. Koko tutkimuskenttä jakaantuu seuraaviin pääalueisiin:

1.Monimuotoisuuden indikaattorit, mittaaminen ja valtakunnallinen seuranta

2.Luonnontilaisten metsien sukkessio ja dynamiikka

3.Metsien rakenteen ja käsittelyn vaikutukset monimuotoisuuteen

4.Alueellinen metsäsuunnittelu ja monimuotoisuus

Johtaja: Annila, Erkki

Tutkijat


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute