Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot

Metsät moneen käyttöön -tutkimusohjelma 2014–2018

Sivukartta | Haku

Ohjelman posteri

Logo: Metla/Jouni Hyvärinen

Metla on aloittanut vuoden 2014 alussa Metsät moneen käyttöön tut­ki­mus- ja kehittämis­oh­jel­man. Ohjelmassa kehitetään kustannus­te­hok­kaita toimin­ta­tapoja hyödyntää metsiä nykyistä monipuolisemmin ja sovittaa yhteen erilaisia metsien käyttömuotoja.

Viisi vuotta kestävän ohjelman lopputuotteena syntyy muun muassa metsäbarometri, joka ilmaisee metsien käytön aiheuttamat muutokset ekosysteemipalveluiden määrässä, laadussa ja arvossa.

Tutkimuksessa käytetään ekosysteemipalveluviitekehystä, jonka ansiosta aineellisia ja aineettomia hyötyjä voidaan tarkastella ja optimoida yhtä aikaa. Ekosysteemipalvelut ovat luonnon tuottamia aineettomia ja ai­neel­lisia hyö­tyjä. Aineettomia ovat muun muassa virkistys ja hyvinvointi, il­makehän koostumus sekä ravinteiden ja veden kierron sää­tely. Aineel­lisia hyötyjä ovat esimerkiksi puutavara, marjat, sienet ja riista.

Monitieteinen tutkimusohjelma palvelee kaikkia metsien käytön pää­tök­sen­te­koon liittyviä sidosryhmiä kuten elinkeinoelämää, ministeriöitä, maa­kun­nallisia ja alueellisia toimijoita, metsänomistajia ja kansalaisia.

KUULUMISIA

19.8.2015 Yksityismetsien luontoarvot ja niiden taloudellinen hyödyntäminen – Katsaus
Luonnonvarakeskuksessa laaditussa katsauksessa tarkastellaan luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen liittyviä metsien taloudellisia hyödyntämistapoja.

29.10.2014 Kaivostoiminnan ja matkailun yhteensovittaminen Koillismaalla, tutkimustuloksia

29.10.2014 Vaaka punnitsee, arvottaa, tasapainottaa -toimintamalli Vaara-Kainuun matkailualueiden suunnitteluun, tutustu julkaisuun

11.8.2014 Kansainvälinen luonnon ennallistamista käsitellyt konferenssi järjestettiin Oulussa 3.-8.8. Abstraktikirja ja Plenary-esitykset konferenssin nettisivuilla.

 

 


OHJELMAJOHTAJA

Professori Anne Tolvanen

Metla, PL 413, 90014 Oulun yliopisto
puhelin: 029 532 3782
sähköposti: anne.tolvanen(a)metla.fi

  Päivitetty 19.8.2015/AJok | Copyright Metla | Palaute