Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot

Metsänhoidon kustannustehokkuuden ja laadun
tutkimus- ja kehittämisohjelma (MKL) 2007-2011

Sivukartta | Haku

Tutkimusohjelman keskeinen tavoite on edesauttaa metsänhoitotöiden nousevan kustannustrendin kääntämisessä laskusuuntaan. Metsänhoitotöiden kustannustehokkuutta voidaan nostaa parantamalla työn tuottavuutta. Tuottavuutta voidaan parantaa hallitsemalla toimitusketjuja paremmin, paremmalla töiden organisoinnilla, uusilla työmenetelmillä, koneellistamisella ja tehostamalla nykyisiä toimintatapoja.

Tutkimusohjelmassa tuotetaan tietoa metsätalouden päätöksenteon tueksi metsänhoitotöiden kustannustehokkuuteen ja laatuun liittyvissä asioissa. Tärkeimpiä tiedonkäyttäjiä ovat metsänomistajat ja metsänhoitopalveluita tuottavat organisaatiot.

Ohjelman keskeiset tutkimusaiheet:

  • Metsänhoitotöiden koneellistaminen
  • Verkostoituminen metsätalouden palvelutuotannossa
  • Taimikonhoidon kehittäminen
  • Suometsien hoidon uudet organisointimallit
  • Metsänhoidon laadun hallinta
  • Metsänhoitotöiden kausiluonteisuus ja uudet liiketoimintamallit
  • Kasvu metsäpalvelu-ja taimitarhayritysten liiketoiminnassa
  • Puun saatavuuden tehostaminen
  • Liiketoimintalähtöinen kuusen uudistamisketju
  • Metsäpalvelun osaamiskeskittymän ja tutkimus-ja kehittämisverkoston luominen Itä-Suomeen


Tutkimus- ja kehittämistyötä tehdään useilla eri vaikuttavuustasoilla. Tutkimusta tehdään nykyisten työmenetelmien kehittämisessä ja metsänhoitotöiden koneelistamisessa, työn organisoinnissa ja logistiikan kehittämisessä sekä liiketoimintamuotojen ja organisaatiorakenteiden kehittämisessä. Ohjelman sisällössä painotetaan vaikuttavuudeltaan suurimpia tutkimus- ja kehittämiskohteita.

AJANKOHTAISTA

Metla ja metsäkeskukset järjestävät "Kustannustehokas metsänhoito" -seminaarisarjan 27.10.2011–15.2.2012

Katso oman alueesi seminaaritilaisuuden ohjelma tästä

Uuden MKL-uutiskirjeen teemoja:

• Laatua taimikonhoitoon
• Metsäpalveluyrittäjät ja tutkijat kohtasivat Kuopiossa
• Työkaluja metsänhoitopalvelujen laadun kehittämiseen
• Männyn taimikoissa kaksivaiheinen taimikonhoito johtaa parhaaseen tulokseen

Johtaja: Rantala, Juho

Varajohtaja: Saksa, Timo

Metla Suonenjoki
Juntintie 154
77600 SUONENJOKI

Katso myös:

Metsänhoitopalvelut -portaali

Koneistutushanke (metsakeskus.fi)

Seminaarisarja (pdf)

 

  Päivitetty: 08.07.2009/AJok | Copyright Metla | Palaute