Metla Tutkimusohjelmat - Metsänhoidon kustannustehokkuuden ja laadun tutkimus- ja kehittämisohjelma

Hankkeet

Ajantasainen metsävaratieto neuvonnan ja operatiivisen suunnittelun välineeksi, 7192
    2005-2008, Rantala Juho
IT-teknologia metsäpalvelussa, 7215
    2006-2007, Harstela Pertti
Kasvu metsäpalvelu- ja pientaimitarhayritysten liiketoiminnassa, 7278
    2008-2010, Saarinen Veli-Matti, SU
Liiketoimintalähtöinen kuusen uudistamisketjun kehittäminen, 50205
    2009-2012, Smolander Heikki, SU
Metsänhoidon kustannustehokkuuden ja laadun tutkimus- ja kehittämisohjelma -koordinointi, 3433
    2006-2011, Rantala Juho
Metsänhoidon laadun hallinta, 3445
    2007-2011, Saksa Timo, SU
Metsänhoitotöiden kausiluonteisuus ja uudet liiketoimintamallit, 3488
    2008-2011, Juntunen Marja-Liisa, SU
Metsänhoitotöiden koneellistaminen, 3447
    2007-2011, Rantala Juho
Metsäpalvelun kehittäminen ja kustannustehokkuus, 7208
    2006-2011, Rantala Juho
Metsäpalvelun osaamiskeskittymän ja tutkimus- ja kehittämisverkoston luominen Itä-Suomeen, 7353
    2009-2011, Rantala Juho
Metsätaimituotannon integroidun kasvinsuojelun osaamispaketti, 7518
    2012-2013, Poteri Marja, SU
NeoSilvix - Aistin- ja ohjaustekniikan kehittäminen koneelliseen metsänhoitoon ja energiapuun korjuuseen, 7376
    2009-2013, Saarinen Veli-Matti, SU
Omavalvonnalla laatua ja tehoa metsänhoitotöihin, 7473
    2011-2014, Saksa Timo, SU
Suometsien hoidon organisointimallit, 3444
    2007-2011, Uusitalo Jori, PA
Taimikonhoidon kehittäminen, 3443
    2007-2009, Saksa Timo, SU
Taimikonhoidon kehittäminen, 7244
    2006-2007, Kiljunen Nuutti
Teknologialla tehokkuutta metsänhoitoon - koneellisen istutuksen laaja käyttöönotto, 7408
    2010-2014, Saarinen Veli-Matti, SU
Verkostoituminen metsätalouden palvelutuotannossa, 3446
    2007-2009, Rantala Juho


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute