Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Tutkimus » Tutkimusohjelmat » MAT » Tutkimuskysymykset

Puumateriaalit ja -tuotteet biotalouden rakentamisessa (MAT)

Sivukartta | Haku

Ohjelman tutkimuskysymyksiä

 1. Mitä biotalous sisältää nyt? Entä mitä se voi olla tulevaisuudessa suomalaisen puutuotealan ja sen yhteistyöalojen kannalta?
 2. Miten puutuoteala voi edistää korkean lisäarvon biotaloutta? Tutkimus- ja kehittämistyön avainasioita:
  - resurssitehokkaat ja elinkaariajatteluun sopivat toimintamallit
  - laadukkaat ja kestävästi tuotetut raaka-aineet ja materiaalit
  - hallitut ainevirrat ja materiaalien yhteiskäyttö
  - kilpailykykyiset ja asiakasarvoa lisäävät tuotteet ja palvelut
  - uudet toimintatavat
  - organisaatioinnovaatiot    
  - markkinat
 3. Mitä hyviä käytäntöjä puutuoteala voi omaksua ja hyödyntää muilta toimialoilta liiketoiminnassa, resurssitehokkuudessa, brändien hallinnassa ja verkottumisessa? Entä miten se voi uudistua ja asemoitua entistä paremmin biotalousyhteiskunnan vaatimuksiin?
 4. Miten puusta saatava arvo maksimoidaan arvoketjuissa? Entä miten kannattava puuntuotanto ja uudistuva puuraaka-aineen ohjaus yhdistetään jatkossa?
 5. Mitä mahdollisuuksia tulevaisuuden raaka-ainepohja ja sivuvirrat tarjoavat teollisuudelle ja puuntuottajille? Mitä vaatimuksia ne asettavat teknologioille ja tuotteille?
 6. Miten puun ja siitä tehtyjen tuotteiden ominaisuuksia voidaan muuttaa haluttuun suuntaan metsänjalostuksella ja teollisilla prosesseilla?
 7. Kuinka kannattavaa laadun perinnöllinen jalostus on – ja kenelle?
 8. Missä ovat laadukkaiden puutuotteiden siniset meret? Miten puualan tarjoama ja asiakkaiden haluama saadaan kohtaamaan – kysyntä ja asiakaslähtöisyys?
 9. Miten tuotteisiin voidaan yhdistää palveluja puutuotealalla – entä tuotteita palveluihin?
 10. Miten mittausinformaatiota ja uusia mittausmenetelmiä voidaan hyödyntää viisaasti puutavaran mittauksessa, puukaupassa ja raaka-aineiden ohjauksessa? Miten puutuoteteollisuuden raaka-aine- ja tuotevirtojen resurssitehokkuutta voidaan mitata ja hallita?


MAT-ohjelman teemat ja painotukset (klikkaa kuva suuremmaksi)

Puumateriaalit ja -tuotteet biotalouden rakentamisessa -tutkimusohjelma pystyy tarttumaan ongelmiin ja kysymyksiin monista näkökulmista, sillä ohjelmassa työskentelee puutieteen ja -teknologian, genetiikan, metsänjalostuksen, puumarkkinatieteen, metsäpolitiikan, ennakoinnin sekä verkosto- ja elinkaaritutkimuksen asiantuntijoita.

Koko ohjelman läpi kulkee Puutuoteala biotaloudessa -teema, joka kokoaa aineksia muista neljästä teemasta:
- Puun käyttö
- Puuraaka-aineet ja materiaalit
- Puun mittaus
- Puun perimä ja laatu

  Päivitetty: 3.6.2014/MLin | Copyright Metla | Palaute