metsi
Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Tutkimus » Tutkimusohjelmat » MAT » Hankkeet

Puumateriaalit ja -tuotteet biotalouden rakentamisessa (MAT)

Sivukartta | Haku

Puun perimä ja laatu

 
 

Kaksi uuteaineiden bioaktiivisuuskokeissa mukana olevaa ruskolahottajasientä, lattiasieni ja saunakääpä, hajottavat männyn kyllästämätöntä pintapuuta. Kuvat: Metla/Eija Matikainen.

 
Tavoitteet ja tutkimuskohteet
 • Lisätään ymmärrystä ja tietoa perinnöllisestä vaihtelusta osana puuraaka-aineen laatuominaisuuksien ja niihin vaikuttavien tekijöiden kokonaisvaihtelua.

 • Tutkitaan mahdollisuuksia vaikuttaa puuraaka-aineen laatuominaisuuksiin yksilön ilmiasun valintaan perustuvan metsänjalostuksen avulla.

 • Tarkastellaan ja sovelletaan kustannustehokkaita menetelmiä puuraaka-aineen laadun ja ominaisuuksien mittaamiseen tavoitteena näihin vaikuttavien geneettisten tekijöiden tunnistaminen. Metsänjalostuksella saatavat jalostushyödyt on voitava viedä käytäntöön mahdollisimman nopeasti halutunlaisen metsänviljelyaineiston tuottamiseksi.

 • Tuodaan lisätietoa ja käytännön sovelluksia puuraaka-aineen laatuominaisuuksien jalostamista varten sekä perinteisen jalostuksen että genomisen jalostuksen tarpeisiin tutkimalla muutamien puulajien malliominaisuuksia.

 • Arvioidaan uusien, perintöaineksessa sijaitsevia merkkejä hyödyntävien jalostusmenetelmien mahdollisuuksia arvokkaiden puuraaka-aineen ominaisuuksien kehittämisessä.

 • Arvioidaan metsänjalostustyöllä jo saavutettuja taloudellisia hyötyjä Suomessa erityisesti puutuoteteollisuuden kannalta ja ennustetaan tulevien suuntausten hyötyjä metsänomistajille ja kansantaloudelle.

 • Kartoitetaan uusien jalostettavien raaka-aineominaisuuksien taloudellista merkitystä ja selvitetään ominaisuuksien jalostamisen taloudellista merkitystä arvoketjun eri toimijoiden näkökulmista.

Tutkimushankkeet
 
  Siemenen alkuperä vaikuttaa näkyvästi männyn oksikkuuteen ja rungon suoruuteen.
Vasemmalla pluspuiden jälkeläiskoeala ja oikealla metsikkösiemenen koeala. Kuva: Metla/Jari Hynynen.
 
Esityksiä, uutiskirjejuttuja
Uusimpia julkaisuja
MAT massatapahtumissa
 • MAT-ohjelma esitteli ajankohtaisia tutkimusteemoja Jyväskylän Puumessuilla 9/2015. Tarjonnasta julkaistiin uutiskirje, joka on luettavissa TÄÄLLÄ. Uutiskirjejuttujen yhteydestä löytyy myös eri aiheiden tutkimusposterit pdf-muodossa. Uutiskirjeen sisältö:
  - Erkki Verkasalon blogi "Luke viestii biotalousnäkymien uusista mahdollisuuksista puutuotealalle"
  - Elinvoimainen puutuoteteollisuus metsäbiotalouden kehityksen kulmakivi
  - Kolmiulotteisuutta ja automatiikkaa puutavaran ominaisuuksien mittaukseen
  - Cleantech-yhteistyöllä kasvua puutuotealalle
  - Männyn lahonkestävyyttä mitataan pian aiempaa nopeammin
  - Luke palvelee: puun pitkäaikaiskestävyyttä testataan tilauksesta
  - Vihreän kasvun keskus – ideasta innovaatioksi

 

  Päivitetty:10.3.2015/MLin | Copyright Metla | Palaute