Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Tutkimus » Tutkimusohjelmat » MAT » Hankkeet

Puumateriaalit ja -tuotteet biotalouden rakentamisessa (MAT)

Sivukartta | Haku

Puuraaka-aineet ja materiaalit


   
    Suomalainen puu joutuu kilpailemaan globaaleilla markkinoilla vaihtoehtoisten puulajien ja kilpailevien materiaalien kanssa. Kuva: Metla/Henrik Heräjärvi.
Tavoitteet ja tutkimuskohteet:
 • Viljelyhavupuun tarjoamaa raaka-ainepohjaa sekä materiaali- ja tuoteominaisuuksia tutkitaan ja puutuotteiden kilpailukykyä ja arvonmuodostusta analysoidaan valittujen nykyisten ja uusien tuoteryhmien kannalta. Tutkimuksiin kuuluu sivutuotevirtojen tarkastelua sekä resurssitehokkuuden ja ainevirtojen hallinnan analysointia. Tavoitteena on luoda pohjaa erityisesti puutuoteteollisuuden tuleville tuote- ja raaka-ainestrategioille kysyntä- ja markkinanäkökulmien perusteella.

 • Puutuoteteollisuuden raaka-aineiden laatua ja arvonmuodostusta teollisuudelle ja puuntuottajille analysoidaan metsänhoitosuositusten mahdollistamien kiertoaikaratkaisujen sekä tukkien ja pikkutukkien loppukäyttötarkoitusten mukaan. Tavoitteena on edistää raaka-aineen jalostusarvon mukaista lajittelua, hinnoittelua ja käyttöä.

 • Puutuoteteollisuuden sivutuotteille pohjustetaan vaihtoehtoisia käyttötarkoituksia. Tutkimuksiin sisällytetään puutuoteyritysten ja niiden sivuvirtojen hyödyntäjien liiketoimintamahdollisuuksien ja niiden edellyttämien innovaatioiden tarkasteluja.

 • Uutena aiheena käynnistetään tutkimuksia puupohjaisten materiaalien ja tuotteiden teknis-taloudellisesta kilpailukyvystä ja markkina-asemasta suhteessa vaihtoehtoisista materiaaleista valmistettaviin tuotteisiin.


 

 

Mäntyraaka-aineen käyttöä pyritään lisäämään kaikessa rakentamisessa mihin se sopii. Kuva: Puuinfo Oy.
Tutkimushankkeet

Esityksiä
, uutiskirjejuttuja
MAT massatapahtumissa
 • MAT-ohjelma esitteli ajankohtaisia tutkimusteemoja Jyväskylän Puumessuilla 9/2015. Tarjonnasta julkaistiin uutiskirje, joka on luettavissa TÄÄLLÄ. Uutiskirjejuttujen yhteydestä löytyy myös eri aiheiden tutkimusposterit pdf-muodossa. Uutiskirjeen sisältö:
  - Erkki Verkasalon blogi "Luke viestii biotalousnäkymien uusista mahdollisuuksista puutuotealalle"
  - Elinvoimainen puutuoteteollisuus metsäbiotalouden kehityksen kulmakivi
  - Kolmiulotteisuutta ja automatiikkaa puutavaran ominaisuuksien mittaukseen
  - Cleantech-yhteistyöllä kasvua puutuotealalle
  - Männyn lahonkestävyyttä mitataan pian aiempaa nopeammin
  - Luke palvelee: puun pitkäaikaiskestävyyttä testataan tilauksesta
  - Vihreän kasvun keskus – ideasta innovaatioksi
  Päivitetty:19.12.2014/MLin | Copyright Metla | Palaute