Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Tutkimus » Tutkimusohjelmat » MAT » Hankkeet

Puumateriaalit ja -tuotteet biotalouden rakentamisessa (MAT)

Sivukartta | Haku

Puutuoteala biotaloudessa

 
 
  Suomen bio-talousstrategia.
Tavoitteet ja tutkimuskohteet:

Teema-alueessa nostetaan esiin biotalous-näkökulmaa koko ohjelman laajuisesti ja sen tarpeisiin. Teema kokoaa aineksia myös ohjelman muista neljästä teemasta, tutkimuskohteita ja -aiheita ovat:

 • Ennakointitieto biotalouden tuomista muutoksista puutuotealan toimintaympäristössä ja biotalouspolitiikassa.
 • Biotalousnäkökulma liiketoiminnan ja kilpailukyvyn kehittämisessä.
 • Käytännön yritysyhteistyö ja organisaatioinnovaatiot pk-yritysten toiminnan kehittämiseksi.
 • Uusien tuotteiden markkinanäkymät ja merkitys liiketoiminnassa.
 • Puutuotteiden ja -materiaalien ympäristösuorituskyky.
 • Kansalaisten puutuotealaan liittyvät arvot ja odotukset.
 • Ympäristötehokkuuden hyödyntämismahdollisuudet puutuotteiden markkinoinnissa (vrt. Cleantech Finland).
 • Analyysit ja synteesit ohjelman muilla teema-alueilla tuotetusta tiedosta.
 

Biotalous on talouden seuraava aalto Lähde: Suomen biotalousstrategia (työ- ja elinkeinoministeriö).

 

   

 

  UUSIIN STRATEGIOIHIN SIIRTYMINEN: kehityttävä asiakkaiden suuntaan.
Klusterinäkemys puutuoteteollisuudessa. Metsäteollisuus ry. Klikkaa kuva suuremmaksi.
Tutkimushankkeet
 • Biotalous puutuotealan mahdollisuutena (2014–2017, Riitta Hänninen)
 • Puutuotealan integrointi Cleantech-toimialoihin (2014–2015, Henrik Heräjärvi)
 • Metsäalan tulevaisuuden ennakoinnin koordinaatio-hankkeessa tehtävä työ: Puutuotealan tulevaisuuden mahdollisuudet ja haasteet globaalien trendien muuttaessa toimintaympäristöä

Tutkimushankkeiden lisäksi teemassa toteutetaan State-of-the-Art -tarkasteluja ohjelman eri teema-alueilta biotalouden näkökulmasta.

Aiheina ovat muun muassa liiketoimintainnovaatiot, politiikkatoimenpiteet, elinkaarianalyysit ja puutuotealan edistäminen. Näistä esimerkkeinä voidaan mainita  puunkäytön hyvinvointivaikutukset rakentamisessa ja sisustamisessa, puutuoteteollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen ja metsänjalostus biotalouden hyödyttäjänä.

 
Esityksiä, uutiskirjejuttuja
Julkaisuja
MAT massatapahtumissa
 • MAT-ohjelma esitteli ajankohtaisia tutkimusteemoja Jyväskylän Puumessuilla 9/2015. Tarjonnasta julkaistiin uutiskirje, joka on luettavissa TÄÄLLÄ. Uutiskirjejuttujen yhteydestä löytyy myös eri aiheiden tutkimusposterit pdf-muodossa. Uutiskirjeen sisältö:
  - Erkki Verkasalon blogi "Luke viestii biotalousnäkymien uusista mahdollisuuksista puutuotealalle"
  - Elinvoimainen puutuoteteollisuus metsäbiotalouden kehityksen kulmakivi
  - Kolmiulotteisuutta ja automatiikkaa puutavaran ominaisuuksien mittaukseen
  - Cleantech-yhteistyöllä kasvua puutuotealalle
  - Männyn lahonkestävyyttä mitataan pian aiempaa nopeammin
  - Luke palvelee: puun pitkäaikaiskestävyyttä testataan tilauksesta
  - Vihreän kasvun keskus – ideasta innovaatioksi

 

  Päivitetty: 25.8.2014/MLin | Copyright Metla | Palaute