Metla Tutkimusohjelmat - Puumateriaalit ja -tuotteet biotalouden rakentamisessa

Julkaisut

(Yhteensä 55)

[  Referoidut julkaisut  |  Muut julkaisut  ]

Referoidut julkaisut

2015

Tarmo Räty, Anne Toppinen,Anders Roos, Maria Riala and Anders Q. Nyrud 2015. Environmental Policy in the Nordic Wood Product Industry: Insights Into Firms' Strategies and Communication. Business Strategy and the Environment. [CrossRef]

2014

Avia, K., Kärkkäinen, K, Lagercrantz, U.and Savolainen, O. 2014. Association of FLOWERING LOCUS T/TERMINAL FLOWER 1-like gene FTL2 expression with growth rhythm in Scots pine (Pinus sylvestris). New Phytologist 204(1): 159-170. [CrossRef]

Heräjärvi, H., Möttönen, V., Reinikkala, M. & Stöd, R. 2014. Absorption-desorption behaviour and dimensional stability of untreated, CC impregnated and pine oil treated glulam made of Scots pine and Norway spruce. International Biodeterioration and Biodegradation 86: 66-70. [CrossRef]

Korpunen, H. & Raiko, R. 2014. Testing activity-based costing to large-scale combined heat and power plant using bioenergy. International Journal of Energy Research 38(3): 339-349. [CrossRef]

Malinen, J., Kilpeläinen, H., & Ylisirniö, K. 2014. Description and evaluation of Prehas software for preharvest assessment of timber assortments. International Journal of Forest Engineering 25(1): 66-74. [CrossRef]

Mikola J, Paaso U, Silfver T, Autelo M, Koikkalainen K, Ruotsalainen, S & Rousi, M. 2014. Growth and genotype x environment interactions in Betula pendula: can tree genetic variation be maintained by small-scale forest ground heterogeneity? Evolutionary Ecology 28: 811-828. [CrossRef]

Möttönen, V., Marttila, J., Heräjärvi, H. & Luostarinen, K. 2014. Density profile and set-recovery of sawn wood after industrial scale THM processing. In: Alexander Petutschnigg, Marius C. Barbu (ed.). Processing Technologies for the Forest and Biobased Products Industries - PTF BPI 2014. Salzburg University of Applied Sciences, Kuchl/Austria. p. 601-607. [url]

Riala, M. & Ilola, L. 2014. Multi-storey timber construction and bioeconomy - barriers and opportunities. Scandinavian Journal of Forest Research 29(4): 367-377. [CrossRef]

Ronkainen, P., Sirkiä, S. & Lindblad, J. 2014. Harvennusenergiapuun ja latvusmassan kosteuden määritys metsäkuljetuksessa. Metsätieteen aikakauskirja 4/2014: 211-228. [pdf] [html]

Verkasalo, E., Kilpeläinen, H., Ihalainen, A. & Ropponen, T. 2014. Wood processing properties of plantation-grown Norway spruce for saw milling in Finland. In: Petutschnigg, A. & Barbu, M.C. (eds.). The 3rd International Conference on Processing Technologies for the Forest and Bio-based Products Industries (PTF BPI 2014), September 24-26, 2014, Kuchl/Salzburg, Austria. Fachhochschule Salzburg GmbH, Studiengang Holztech, Kuchl, Salzburg. p. 50-57. [pdf]

Viherä-Aarnio A, Sutinen S, Partanen J, and Häkkinen R 2014. Internal development of vegetative buds of Norway spruce trees in relation to accumulated chilling and forcing temperatures. Tree Physiology 34(5): 547-556. [CrossRef]

Muut julkaisut

2015

Heräjärvi, H 2015. Biotalouden elintasosiipi rakentuu puusta. Puumies.

2014

Ahtikoski, A. 2014. Jalostettua siementä männyn kylvöön. Julkaisussa: Huuskonen, S., Hynynen, J. & Valkonen, S. (toim.). Metsänkasvatus - menetelmät ja kannattavuus. Metsäkustannus Oy, Porvoo. s. 120-121. ISBN 978-952-6612-39-3

Antikainen, J., Möttönen, V. & Heräjärvi, H. 2014. Combined compression and thermal modification of silver birch and European aspen sawn wood: color changes along the profile. In: EDITORS: JOHN A. PARROTTA, CYNTHIA F. MOSER, AMY J. SCHERZER, NANCY E. KOERTH and DARYL R. LEDERLE (ed.). Sustaining Forests, Sustaining People: The Role of Research. XXIV IUFRO World Congress, 5-11 October 2014, Salt Lake City, USA. Abstracts. International Forestry Review 16(5). p. 433.

Antikainen, J., Möttönen, V., & Heräjärvi, H. 2014. Puutuotteiden ominaisuuksien mittaus- ja lajittelumenetelmät. Julkaisussa: Heräjärvi, Henrik, Kettunen, Leena & Murtovaara, Irene (toim.). Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut (PUU) - Tutkimus- ja kehittämisohjelman keskeiset tulokset. Metsäntutkimuslaitos, Joensuu. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 284: 66-70. ISBN 978-951-40-2461-0 ISBN 978-951-40-2467-2 [pdf]

Antikainen, J., Möttönen, V., Räty T. & Heräjärvi H. 2014. IUFRO 2014: Metsäntutkijat kokoontuivat aavikolla. Puumies.

Anttila, P., Mutanen, A., Kurki, P. 2014. Energiapuumarkkinoiden hintatilastoinnin kehittäminen. Julkaisussa: Asikainen, Antti; Ilvesniemi, Hannu & Muhonen, Timo (toim.). Bioenergiaa metsistä - Tutkimus- ja kehittämisohjelman keskeiset tulokset. Metsäntutkimuslaitos, Joensuu. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute (2014)(289): 164-169. ISBN 978-951-40-2468-9 [pdf] [html]

Harju, A. & Venäläinen, M. 2014. Searching for high-throughput techniques to measure Scots pine heartwood stilbenes. In: Peter Wilson (ed.). Proceedings of the 10th Meeting of the Northern European Network for Wood Science & Engineering (WSE 2014). Edinburgh. p. 139-143.

Harju, A. & Venäläinen, M. 2014. Männyn sydänpuu on luonnon kestopuuta. Maaseudun Tiede 2014(4): 13. [url] [url]

Heräjärvi, H. 2014. Upea raaka-aine ja loistavat perusteet sen käyttöön. Särmä 2014(6): 2. (Kolumni) [url]

Heräjärvi, H. & Räty, T. 2014. Onko puun sertifiointi kilpailuetu? Metsäyrittäjä 2/2014: 8-10.

Heräjärvi, H., Möttönen, V., Stöd, R. & Venäläinen, M. 2014. Crude tall oil impregnation as a wood preservation method. In: Parrotta JA, Moser CF, Scherzer AJ, Koerth NE, Lederle DE (ed.). Sustaining forests, sustaining people: The role of research. XXIV IUFRO World Congress, 5-11 October 2014, Salt Lake City, USA. Abstracts. Commonwealth Forestry Association, International Forestry Review 16(5). s.314.

Heräjärvi, H., Siren, M. & Verkasalo, E. 2014. Renewing wood product value chains and timber procurement solutions. In: Parrotta JA, Moser CF, Scherzer AJ, Koerth NE, Lederle DE (ed.). Sustaining forests, sustaining people: The role of research. XXIV IUFRO World Congress, 5-11 October 2014, Salt Lake City, USA. Abstracts. Commonwealth Forestry Association, International Forestry Review 16(5). p. 276.

Kiseleva, V., Möttönen, V., Riala, M., Heräjärvi, H. 2014. Wood modification and markets for modified wood in Russia. In: Lina Nunes, Dennis Jones, Callum Hill, Holger Militz (ed.). Seventh European Conference on Wood Modification ECWM7, book of abstracts. Portugal, Lisbon, LNEC, March 10-12, 2014. Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), Lisbon. p. s. 93. ISBN 978-972-49-2267-6

Kiseleva, V., Möttönen, V., Riala, M., Heräjärvi, H. 2014. Wood modification and markets for modified wood in Russia. In: Lina Nunes, Dennis Jones, Callum Hill, Holger Militz (ed.). Seventh European Conference on Wood Modification ECWM7, book of abstracts. Portugal, Lisbon, LNEC, March 10-12, 2014. Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), Lisbon. p. 8 s. ISBN 978-972-49-2267-6

Korpunen, H., Rimmler, T., Uusitalo, J. & Haavisto, M. 2014. Pirkanmaan puutuotealan yritystoiminnan tuotantorakenne, kehittämistoiveet ja mahdollisuudet: yrityshaastattelun tulokset. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 2014(311). 26 s. ISBN 978-951-40-2502-0 [pdf] [html]

Korpunen, Heikki & Uusitalo, Jori 2014. Toimintoperusteisen kustannuslaskennan soveltaminen metsäteollisuuden kannattavuustutkimuksissa. Julkaisussa: Heräjärvi, Henrik, Kettunen, Leena & Murtovaara, Irene (toim.). Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut (PUU) - Tutkimus- ja kehittämisohjelman keskeiset tulokset. Metsäntutkimuslaitos, Joensuu. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 284: 62-65. ISBN 978-951-40-2461-0 ISBN 978-951-40-2467-2 [pdf]

Langer, J., von Bargen, S., Aronen, T., Jalkanen, R. & Büttner, C. 2014. Etablierung von Gewebekulturen Cherry leaf roll virus-infizierter Betula sp. aus Nordfinnland. In: Anonymous (ed.). 46. Jahrestagung 2014 des DPG-AK Viruskrankheiten der Pflanze. Deutsche Phytomedizinische Gesellschaft, Siebeldingen, Bayern. 31.3.-1.4.2014. Book of Abstracts. Deutsche Phytomedizinische Gesellschaft, p. 1 s.

Langer, J., von Bargen, S., Aronen, T., Jalkanen, R. & Büttner, C. 2014. Etablierung von Gewebekulturen Cherry leaf roll virus-infizierter Betula sp. aus Nordfinnland. In: Anonymous (ed.). Forstwissenschaftliche Tagung (FowiTa), Technische Universität Dresden/Tharandt, 17.-20.9.2014. Tagungsband. p. 1 s. [url]

Lindblad, J. 2014. Energiapuun mittaus lakisääteiseksi vuodenvaihteessa. Bioenergia 1/2014: 10-11.

Lindblad, J. 2014. Puutavaran mittaus. Julkaisussa: Heräjärvi, Henrik, Kettunen, Leena & Murtovaara, Irene (toim.). Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut (PUU) - Tutkimus- ja kehittämisohjelman keskeiset tulokset. Metsäntutkimuslaitos, Joensuu. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 284: 56-61. ISBN 978-951-40-2461-0 ISBN 978-951-40-2467-2 [abstract]

Lindblad, J. 2014. Artikkeli Puutavaran mittaus, kirjassa Metsäkoulu. Julkaisussa: Satu Rantala (toim.). Metsäkoulu. Metsäkustannus Oy, Helsinki. s. 217-228. ISBN 978-952-6612-27-0

Lindblad, J. 2014. Metsä- ja puutalous: Puutavarapölkkyjen mittaus, Kuitupuun pinomittaus, Energiapuun mittaus. Julkaisussa: Varis, R., Puttonen, P., Frondelius, R. & Korpi, R. (toim.). Puumieskalenteri 2015. 53. vuosikerta. Puumiesten liitto ry., Jyväskylä. s. 94-101, 116.

Lindblad, J., Antikainen, J. & Wall, T. 2014. Mittausmenetelmien erot männyn tyviosan tilavuuden mittauksessa - Esitutkimusraportti. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 303. 21 s. ISBN 978-951-40-2488-7 [pdf] [html]

Lindblad, J., Jahkonen, M., Laitila, J., Kilpeläinen, H., Sirkiä S. & Repola J. 2014. Metsäbiomassan määrän ja laadun mittaus. Julkaisussa: Asikainen, Antti; Ilvesniemi, Hannu & Muhonen, Timo (toim.). Bioenergiaa metsistä - Tutkimus- ja kehittämisohjelman keskeiset tulokset. Metsäntutkimuslaitos, Joensuu. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute (2014)(289): 170-179. ISBN 978-951-40-2468-9 [pdf] [abstract]

Muilu-Mäkelä, R., Haavisto, M. & Uusitalo, J. 2014. Puumateriaalien terveysvaikutukset sisäkäytössä - Kirjallisuuskatsaus. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 320. 12 s. [html]

Mutanen, A. & Viitanen, J. 2014. Hintasuhde paljastaa kantohintojen ja metsäteollisuustuotteiden vientihintojen kehityserot. Metlan uutiskirje. Talous ja yhteiskunta. [html]

Möttönen, V., Heräjärvi, H., Marttila, J., Reinikkala, M., Sauvala, K. & Luostarinen, K. 2014. Density profile of sawn aspen and birch wood after compression in an industrial scale modification chamber. In: Lina Nunes, Dennis Jones, Callum Hill, Holger Militz (ed.). Seventh European Conference on Wood Modification ECWM7, book of abstracts. Portugal, Lisbon, LNEC, March 10-12, 2014. Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), Lisbon. p. 124-125. ISBN 978-972-49-2267-6

Möttönen, V., Heräjärvi, H., Marttila, J., Reinikkala, M., Sauvala, K. & Luostarinen, K. 2014. Density profile of sawn aspen and birch wood after compression in an industrial scale modification chamber. In: Lina Nunes, Dennis Jones, Callum Hill, Holger Militz (ed.). Seventh European Conference on Wood Modification ECWM7, book of abstracts. Portugal, Lisbon, LNEC, March 10-12, 2014. Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), Lisbon. p. 4 s. ISBN 978-972-49-2267-6

Möttönen, V., Marttila, J. & Heräjärvi, H. 2014. Impact of compression and thermal modification on mechanical properties of silver birch and European aspen wood. In: Parrotta JA, Moser CF, Scherzer AJ, Koerth NE, Lederle DE (ed.). Sustaining forests, sustaining people: The role of research. XXIV IUFRO World Congress, 5-11 October 2014, Salt Lake City, USA. Abstracts. Commonwealth Forestry Association, International Forestry Review 16(5). p. 444.

Möttönen, V., Marttila, J., Antikainen, J., Heräjärvi, H., Verkasalo, E. 2014. Colour, MOE and MOR of silver birch and European aspen wood after compression and thermal modification in an industrial scale modification chamber. In: Sandberg D. & Vaziri M. (eds.). Final COST Action FP0904 Conference. "Recent Advances in the Field of TH and THM Wood Treatment". May 19-21, 2014, Skellefteå, Sweden. Luleå University of Technology. Book of abstracts. Luleå University of Technology, Skellefteä. p. 62. ISBN 978-91-7439-938-7 ISBN 978-91-7439-937-0 [pdf]

Möttönen, V., Venäläinen, M., Harju, A. & Heräjärvi, H. 2014. Puun pitkäaikaiskestävyys, sen parantaminen ja puutuotteiden kierrätys. Julkaisussa: Heräjärvi, Henrik, Kettunen, Leena & Murtovaara, Irene (toim.). Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut (PUU) - Tutkimus- ja kehittämisohjelman keskeiset tulokset. Metsäntutkimuslaitos, Joensuu. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 284: 71-84. ISBN 978-951-40-2461-0 ISBN 978-951-40-2467-2 [pdf]

Riala, M. 2014. Competitiveness of wood as a construction material - new possibilities for bioeconomy? In: Roos, A., Kleinschmit, D., Toppinen, A., Baardsen, S., Hauger Lindstad, B., Jellesmark Thorsen, B. (ed.). Nordic workshop: "The forest sector in the biobased economy - perspectives from policy and economics sciences". August 28-29, 2013, Uppsala/Sweden. Conference proceedings. SLU Department of forest products, Uppsala. SLU Forest Products - Proceedings 2014(1): 22-25. ISBN 978-91-981683-0-3 ISBN 978-91-981682-0-4 [pdf]

Riala, M., Marttila, J., Nummelin, T., Räty, T. & Verkasalo, E. 2014. Markkinatutkimukset ja menekinedistäminen. Julkaisussa: Heräjärvi, Henrik, Kettunen, Leena & Murtovaara, Irene (toim.). Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut (PUU) - Tutkimus- ja kehittämisohjelman keskeiset tulokset. Metsäntutkimuslaitos, Joensuu. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 284: 89-97. ISBN 978-951-40-2461-0 ISBN 978-951-40-2467-2

Rimmler, T., Korpunen, H. & Uusitalo, J. 2014. Yritys- ja innovaatiotutkimus sekä puutuotealan verkostot. Julkaisussa: Heräjärvi, Henrik, Kettunen, Leena & Murtovaara, Irene (toim.). Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut (PUU) - Tutkimus- ja kehittämisohjelman keskeiset tulokset. Metsäntutkimuslaitos, Joensuu. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 284: 98-104. ISBN 978-951-40-2461-0 ISBN 978-951-40-2467-2 [html]

Roitto, M. & Verkasalo, E. 2014. NORPYRO-matkakertomus, Norja. Metla Joensuu, 5.8.2014. Metsäntutkimuslaitos, Joensuu. 7 s. + liitteet 2 kpl.

Räty, T.  Riala, M. 2014. Puurakentamisen kilpailukyky. Julkaisussa: Heräjärvi, Henrik, Kettunen, Leena & Murtovaara, Irene (toim.). Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut (PUU) - Tutkimus- ja kehittämisohjelman keskeiset tulokset. Metsäntutkimuslaitos, Joensuu. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 284: 85-88. ISBN 978-951-40-2461-0 ISBN 978-951-40-2467-2 [html]

Siwale, W., Roitto, M. & Verkasalo, E. 2014. Metla and NORPYRO. Wood Material Science Practical Training Report. Itä-Suomen yliopisto, Joensuu. 20 s.

Verkasalo, E. 2014. Metsä- ja puutalous: Suomen metsät (puuvarat, puutuoteteollisuuden raaka-ainepohja), Suomen puutuoteteollisuus ja puunkäyttö (puutuotealan volyymi, puutuoteteollisuus puunkäyttäjänä); Bioenergia: Puutuoteteollisuuden sivutuotteet. Julkaisussa: Varis, R., Puttonen, P., Frondelius, R. & Korpi, R. (toim.). Puumieskalenteri 2015. 53. vuosikerta. Puumiesten liitto ry., Jyväskylä. s. 88-93, 120-121.

Verkasalo, E. & Kilpeläinen, H. 2014. Puutuoteteollisuuden raaka-aineen laatu ja kilpailukyky. Julkaisussa: Heräjärvi, Henrik, Kettunen, Leena & Murtovaara, Irene (toim.). Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut (PUU) - Tutkimus- ja kehittämisohjelman keskeiset tulokset. Metsäntutkimuslaitos, Joensuu. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 284: 9-21. ISBN 978-951-40-2461-0 ISBN 978-951-40-2467-2

Verkasalo, E., Heräjärvi, H., Hänninen, R., Kärkkäinen, K. & Lindblad, J. 2014. Wood materials and products in the development of bio-economy: RDI program of the Finnish Forest Research Institute (METLA). In: Parrotta JA, Moser CF, Scherzer AJ, Koerth NE, Lederle DE (ed.). Sustaining forests, sustaining people: The role of research. XXIV IUFRO World Congress, 5-11 October 2014, Salt Lake City, USA. Abstracts. Commonwealth Forestry Association, International Forestry Review 16(5). p. 450.

Verkasalo, E., Hänninen, R., Heräjärvi, H., Lindblad, J. & Kärkkäinen, K. 2014. Puutuotealalle uutta nostetta biotaloudesta - Metlan tutkimusohjelma kehittää arvoketjuja ja auttaa muutosprosessissa. Puumies 59(10): 10-15.

Verkasalo, E., Roitto, M., Tanner, J. & Ilvesniemi, H. 2014. Puubiomassasta etsitään uusia kemiallisia yhdisteitä teollisuudelle. Maaseudun Tiede 2014(4): 17. [url] [url]

Viitanen, J. 2014. Handelsblockaden som hotar. Skogsbruket 4/2014: 11. [url]

Viitanen, J. 2014. Kiinan markkina vetää. (markkina-analyysi). Paperi ja Puu - Paper and Timber 4/2014. s. 19. [url]


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute