Metla Tutkimusohjelmat

Metsäpuiden jalostus (JAL)

[  English  |  Tavoitteet  |  Johtaja  |  Tutkijat  |  Hankkeet  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2000 - 2001   

Tavoitteet

Metsänjalostus pyrkii muuttamaan metsänviljelyyn käytettävien siementen ja taimien perinnöllisiä ominaisuuksia entistä paremmin ihmisen tarpeita vastaaviksi niin, että puusta valmistettavien tuotteiden arvo lisääntyy ja metsänkasvatuksen taloudellinen kannattavuus paranee. Metsänjalostuksen tulokset - jalostushyödyt taloudellisesti tärkeissä ominaisuuksissa - realisoituvat metsätalouteen metsänviljelyn eli istutuksen tai metsäkylvön kautta. Suomessa metsänviljelyssä käytettävä aineisto on tällä hetkellä valtaosin jalostettua.

Metsänjalostuksessa etsitään ja kootaan yhteen luonnonmetsien paras perintöaines. Tämän jälkeen haluttuihin ominaisuuksiin suotuisasti vaikuttavia perintötekijöitä rikastetaan sukupolvesta toiseen jatkuvan valinnan, risteyttämisen ja testauksen avulla. Jalostuksen raaka-aineena on siis metsäpuiden luontainen perinnöllinen muuntelu. Kaikki jalostuksessa luotavat uudet perintötekijöiden yhdistelmät voisivat siten esiintyä myös luonnossa. Runsaan perinnöllisen muuntelupohjan ylläpitäminen puusukupolvesta toiseen on olennainen osa pitkän tähtäyksen jalostustyötä ja välttämätöntä toiminnan taloudellisen ja ekologisen kestävyyden turvaamiseksi.

Metsänjalostuksen erityispiirteenä on metsäpuiden pitkästä sukupolven välistä aiheutuva suhteellisen hidas etenemisnopeus. Lisäksi tuotos-, laatu- ja kestävyysominaisuuksissa ilmenevien perinnöllisten erojen luotettava todentaminen kenttäkokeiden avulla vie metsäpuilla huomattavasti pidemmän aikaa kuin muilla kasveilla. Tämän vastapainoksi metsänjalostuksen huomattavana etuna muuhun metsänparannukseen verrattuna on saavutettujen jalostushyötyjen säilyminen ja jatkuva karttuminen jalostustyön edistyessä.

Johtaja: Mikola, Jouni

Tutkijat


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute