Metla Tutkimusohjelmat

Ohjelman HYV Hyvinvointia metsästä tiedotteet

Metla Tutkimus Tiedotearkisto ja -haku Palaute ja lisätietoja

2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008

2014

25.03.2014 Metsiin perustuvien hyvinvointipalvelujen kysyntä kasvaa
Sivun alkuun

2013

21.10.2013 Vaara-Kainuun matkailun toimintamallissa yhdistetään ekologinen ja sosiaalinen tieto Hanke: 7476
10.10.2013 Seminaarikutsu tiedotusvälineille: Tutkimus tuotti kestävän matkailun toimintamallin Vaara-Kainuun alueelle Hanke: 7476
27.09.2013 Uusi opaskirja kaivosten parhaista käytännöistä Hanke: 7451
20.09.2013 SEMINAARI PERUTTU: Metsämaiseman hoito elinkeinotoiminnan tukena Hanke: 7458
25.06.2013 Metla tutkii kaivostoiminnan ja matkailun yhteensovittamista Koillismaalla Hanke: 7451
26.03.2013 Virkistyskäytön huomioon ottaminen valtion talousmetsien hoidossa on perusteltua Hanke: 7488
Sivun alkuun

2012

19.09.2012 Metla toteuttaa metsämaiseman herkkyysluokituksen Kainuun ja Kuusamon alueelle Hanke: 7512
Sivun alkuun

2011

14.12.2011 Suomalaisten ulkoiluaktiivisuus on erittäin korkea
Linkit: Ulkoilutilastot
Hanke: 3462
Julkaisu: Luonnon virkistyskäyttö 2010
28.11.2011 Kutsu tiedotusvälineille: Tervetuloa valtakunnalliseen ulkoiluseminaariin 1.12.2011 Hanke: 3462
04.11.2011 Uusi tutkimus tuottaa paikkatietopohjaisen toimintamallin matkailualueiden suunnitteluun Hanke: 7476
09.09.2011 Tervetuloa valtakunnalliseen ulkoiluseminaariin 1.12.2011
Linkit: Luonnon virkistyskäyttö
Hanke: 3462
26.05.2011 Metsäntutkimuksen ja lääketieteen yhteistyöllä luodaan uusia mahdollisuuksia terveyden edistämiseksi ja elinkeinoelämälle
Linkit: Tapahtumasivu
Sivun alkuun

2010

17.12.2010 Tekesiltä rahoitusta luontoon perustuvien elinkeinojen ja kaivostoiminnan yhteensovittamisen tutkimiseen Hanke: 3463
20.10.2010 Kutsu tiedotusvälineille: Luontomatkailun ja -virkistyksen tutkimuspäivä
Linkit: Tutkimusohjelma: Metsästä hyvinvointia (HYV)
01.09.2010 Kutsu tiedotusvälineille maiseman visualisointimenetelmän esittelytilaisuuteen Hanke: 3463
05.05.2010 Mökkeily kiinnostaa yhä useampaa suomalaista
Linkit: Metinfo: Metsien monikäyttö
Hanke: 3462
20.01.2010 Miten suomalaisten talviulkoiluharrastukset ovat muuttuneet? Hanke: 3462
Sivun alkuun

2009

28.10.2009 Nimitys: Liisa Tyrväinen jatkaa luontomatkailun professorina
23.09.2009 Sienestys kiinnostaa yhä useampia
Linkit: Metinfo Metsien monikäyttö
Hanke: 3462
29.04.2009 Luonnon terveysvaikutusten tutkimus laajenee Hanke: 3462
Julkaisu: Metlan työraportteja 52
17.03.2009 Kutsu loppuseminaariin: Ylä-Lapin metsien kestävä käyttö -tutkimus
Linkit: Metsästä hyvinvointia uutiskirje 2/2009
Hanke: 3400
30.01.2009 Metlan uudet tutkimusohjelmat ajan hermolla
13.01.2009 Ilmastonmuutos vaikuttaa suomalaisten talviharrastuksiin
Linkit: www.metla.fi: Metinfo Metsien monikäyttö
Hanke: 3462
Sivun alkuun

2008

28.10.2008 Julkinen metsäkonserni etsii keinoja maisema- ja virkistysarvojen tuottamiseksi Hanke: 3472
07.10.2008 Luontomatkailun kehittäminen edellyttää maisema-arvokaupan yleistymistä Hanke: 3472
Julkaisu: Metlan työraportteja 81
30.05.2008 Eurooppalainen kaupunkimetsäfoorumi: On varottava urbanisoimasta luontokohteita
Linkit: Forest Recreation & Tourism Serving Urbanised Societies
Hankkeet: 3463, 3472, 3462
29.05.2008 Eurooppalainen kaupunkimetsäfoorumi Suomessa
Linkit: Forest Recreation & Tourism Serving Urbanised Societies
Hankkeet: 3463, 3472, 3462
26.05.2008 Kutsu lehdistölle: Metsät, luonto ja virkistys Euroopassa
Linkit: Forest Recreation & Tourism Serving Urbanised Societies
Hankkeet: 3463, 3472, 3462
Sivun alkuun

Metla Tutkimus Tiedotearkisto ja -haku Palaute ja lisätietoja


Metlan tiedotearkistosta: 06.11.2014 10:50
Metla viestintä, sähköposti info@metla.fi, p. 010 211 2000