Metla Tutkimusohjelmat - Metsästä hyvinvointia

Hankkeet

Arktisen talvimatkailun muutostrendit, 7550
    2013-2014, Tuulentie Seija, RO
Arktisen tutkimuksen ja seurannan kansainvälinen verkosto (INTERACT), 8538
    2011-2014, Jokinen Mikko, KO
Asumisen monipaikkaisuus ja arkielämä vapaa-ajan ympäristöissä, 640073
    2011-2015, Tuulentie Seija, RO
Ekosysteemipalvelut ja ihmisen terveys, Argumenta-hanke, 50287
    2013-2015, Tyrväinen Liisa, RO
Euroopan metsäisten alueiden verkostohanke, osahanke Metsäpolut, 7519
    2012-2014, Savonen Eira-Maija, PA
GREENDECISION - Luontoalueita koskevan ekologisen ja sosiaalisen tiedon hyödyntäminen kaupunkisuunnittelussa, 7220
    2006-2008, Tyrväinen Liisa, RO
Lapin luonnontuotealan kehittämiseksi kasvikemian tutkimus- ja kehittämishanke, LUOKE, 7546
    2013-2015, Kunnas Susan, RO
Luonnon virkistyskäyttö 2010 III, 7294
    2007-2008, Sievänen Tuija, VA
Luonnon virkistyskäytön seuranta ja arviointi, 3462
    2007-2013, Sievänen Tuija, VA
Luontoon perustuvien elinkeinojen ja kaivostoiminnan yhteensovittaminen Lapin matkailullisesti tärkeillä alueilla (DILACOMI), 7451
    2011-2013, Jokinen Mikko, RO
Matkailun ja virkistyskäytön merkitys maaseudun maisemassa ja elinkeinoelämässä, 3463
    2007-2013, Tuulentie Seija, RO
Metsien ympäristö- ja virkistyspalvelujen aluetalous, arvottaminen ja elinkeinoedellytykset, 3472
    2007-2010, Ovaskainen Ville, VA
Metsien ympäristöpalvelujen arvottaminen ja markkinat, 3542
    2011-2014, Juutinen Artti
Metsä elinkeinojen edistäjänä ja yhteistoiminnan ytimenä, 7419
    2010-2012, Kanninen Kaija
Metsähallituksen talousmetsien virkistyskäytön arvo, 7488
    2011-2013, Juutinen Artti
Metsämaiseman herkkyysluokituksen laatiminen Kainuun ja Kuusamon vaaramaan maisemamaakunMetsämaiseman herkkyysluokituksen laatiminen Kainuun ja Kuusamon vaaramaan maisemamaakuntaan, 7512
    2012-2014, Store Ron, KA
Metsän käyttöä tehostavien palvelujen ja tuotteiden kehittäminen metsänomistajien, yrittäjien ja yhteiskunnan hyödyksi, 3471
    2007-2012, Mielikäinen Kari
Metsän matkailu- ja virkistyskäyttö liiketoimintamahdollisuutena, 3529
    2010-2012, Petäjistö Leena, VA
Metsästä hyvinvointia -tutkimusohjelman koordinointi, 3481
    2007-2014, Tyrväinen Liisa, RO
Metsätaloustoimenpiteiden maisema- ja virkistyskäyttövaikutukset, 7334
    2008-2010, Karjalainen Eeva, KP
MoTaSU: Ruka-Kuusamo pilotti. Elinkeinolähtöisen, monitavoitteisen metsäsuunnittelun kehittäminen matkailukeskittymässä, 7458
    2011-2014, Kurttila Mikko, JO
New Ways to Value and Market Forest Externalities, 8533
    2009-2014, Tyrväinen Liisa, RO
Paikkatieto- ja monitavoitteiset päätöstukimenetelmät metsän eri käyttömuotojen yhteensovittamisessa, 3530
    2010-2013, Kurttila Mikko, JO
STARTREE - Multipurpose trees and non-wood forest products a challenge and opportunity, 8546
    2012-2016, Kurttila Mikko, JO
Sosioekologisia työkaluja Vaara-Kainuun matkailualueiden suunnitteluun, VAAKA, 7476
    2011-2014, Tolvanen Anne, OU
Tekes 70022/13 Kaivostoiminnan ja matkailun yhteensovittaminen Koillismaalla, 7563
    2013-2015, Jokinen Mikko, KO
Terveyttä edistävät luontoympäristöt tulevaisuuden asuinympäristöissä (GreenHealth), 640079
    2011-2015, Tyrväinen Liisa, RO
Valtakunnallinen metsämaiseman herkkyysluokitus - mallin kehittäminen ja soveltaminen Kainuun ja Kuusamon vaaramaahan, 7387
    2009-2011, Store Ron, KA
Viheralueiden stressiä vähentävät ominaisuudet, 640065
    2011-2012, Tyrväinen Liisa, RO
Ylä-Lapin metsien kestävä käyttö, 3400
    2004-2008, Hyppönen Mikko


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute