Metla Tutkimusohjelmat

Ohjelman HMS Suomen metsien hiilivarat, niiden muutokset ja sosio-ekonomiset kytkennät tiedotteet

Metla Tutkimus Tiedotearkisto ja -haku Palaute ja lisätietoja

2007, 2006, 2005, 2004

2007

16.11.2007 Väitös: Country-scale carbon accounting of the vegetation and mineral soils of Finland Hankkeet: 843002, 3306, 3422
Julkaisu: Dissertationes Forestales 50
20.06.2007 Ojitus ja metsitys ovat muuttaneet soiden kasvihuonekaasutaseita Hanke: 3324
Sivun alkuun

2006

16.03.2006 Polttoturpeen käytön ympäristöystävällisyyttä voidaan parantaa
16.03.2006 Valtion ohjauskeinot ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi muuttaisivat puun tarjontaa Hanke: 3323
16.03.2006 Kangasmetsien maaperän hiilivarat tunnetaan entistä paremmin
Linkit: Woody Root Processes
Hanke: 3324
16.03.2006 Puutuotteet hillitsevät ilmastonmuutosta Hanke: 3323
16.03.2006 Isotooppiajoitukset osoittautuivat toimiviksi ja tarkoiksi menetelmiksi hiilen kertymien määrittämisessä
16.03.2006 Metsien hiilitase tutkimushanke päättyi Hankkeet: 3399, 3422
13.03.2006 Seminaari esittelee monivuotisen tutkimusohjelman tuloksia metsien hiilivaroista
Linkit: Seminaarin ohjelma
17.01.2006 Metsäsektorin on parannettava kasvihuonekaasujen päästöarvioiden tarkkuutta
Linkit: VTT, EFI, Uncertainty assessment of forest carbon balance
Hanke: 3306
Sivun alkuun

2005

14.12.2005 Ensimmäinen yhteenveto eurooppalaisten puulajien tilavuus- ja biomassayhtälöistä Hankkeet: 3399, 3323, 3306
Julkaisu: Metsätieteen aikakauskirja 4/2005
07.12.2005 Uusia menetelmiä metsien hiilivarojen ja niiden muutosten arvioimiseen
Linkit: CarboInvent
Hankkeet: 3323, 3399, 3306
18.11.2005 Väitös: Suomen metsät ovat toimineet hiilinieluna 1970-luvulta lähtien
Linkit: EFI, EU-rahoitteinen tutkimuskonsortio CarboInvent, Suomen Akatemia
Hanke: 3306
Julkaisu: Dissertationes Forestales 11
Sivun alkuun

2004

23.03.2004 Suomella kiire uudistaa hiilinieluraportointinsa
Linkit: Suomen Akatemia, Euroopan metsäinstituutti (EFI)
Hanke: 3306
Sivun alkuun

Metla Tutkimus Tiedotearkisto ja -haku Palaute ja lisätietoja


Metlan tiedotearkistosta: 06.11.2014 10:50
Metla viestintä, sähköposti info@metla.fi, p. 010 211 2000