Metsäntutkimuslaitos - Skogsforskningsinstitutet - Finnish Forest Research Institute
 

HMS yleiskokous 2.9.2004 Vantaa iso sali 9:00 - 16:15
General meeting of HMS research programme at METLA Vantaa Research Centre 7 September 2004

[  Esitelmät  |  Posterit   ]

  
Esitelmät - Talks: 
  
 1. Metsien taloudellisesti kannattava käyttö hiilensidonnassa: metsienkäsittelyn keinot ja kustannustaso. Johanna Pohjola (pdf 195 kb)
 2. Fine root turnover and carbon dynamics. (pdf 590 kb)
  H-S.Helmisaari
 3. Erilaisten karikkeiden merkitys turvemaiden hiilivirroissa.
  Laiho R., Karsisto, M., Penttilä, T.
 4. Estimating total and needle Scots pine litterfall using readily available data.(pdf 17 3kb)
  Anna Saarsalmi/Michael Starr
 5. Biomass and stem volume equations for tree species in Europe. (pdf 150 kb)
  Petteri Muukkonen
 6. Maan hiilimääriin vaikuttavat tekijät. (pdf 176 kb)
  Pekka Tamminen
 7. Metsitettyjen kivennäismaapeltojen hiilivarasto ja sen muutos metsän kehityksen myötä.
  Jyrki Hytönen (pdf 408 kb)
 8. Avo- ja harvennushakkuun vaikutus kasvihuonekaasuvirtoihin ojitetulla suolla.
  Minkkinen, K., Mäkiranta P., Laine, J. & Penttilä, T.
 9. Ecosystem carbon stocks at the catchment scale: an example from eastern Finland.
  Michael Starr (pdf 769 kb)
 10. Carbon budget of Finnish forests from 1920 to 2000. (pdf 278 kb)
  Aleksi Lehtonen
 11. Uncertainty assessment of forest carbon budget.(pdf 303 kb)
  Raisa Mäkipää
  
Posterit - Posters: 
  
 1. Puulajin vaikutus mikrobibiomassaan ja aktiivisuuteen metsitetyillä turvesuonpohjilla. Hannamaria Potila
 2. Recent peat accumulation rate at heavy-metal loaded peat bogs in Finland.
  Nieminen, T.M., Ukonmaanaho, L., Rausch, N., Cheburkin, A. & Shotyk, W.
 3. Does afforestation decrease CO2-fluxes in peat fields? (pdf 1714 kb)
  Jyrki Hytönen
 4. Organic matter accumulation related to the annual temperature and precipitation in ombrotrophic peat bogs in Finland.
  Ukonmaanaho, L, Nieminen, T. Rauch, N, Cheburkin, A, Shotyk, W.
 5. Integrated method to estimate carbon budget of forests. (pdf 610 kb)
  Mäkipää, R., Liski, J., Eggers, T., Lehtonen, A., Muukkonen, P., Palosuo, T., Peltoniemi, M. & Sievänen, R.
 6. Potential litterfall of Scots pine branches in southern Finland. (pdf 186 kb)
  Lehtonen, A., Sievänen, R., Mäkelä, A., Mäkipää, R., Korhonen, K.T. & Hokkanen, T.
 7. Soil carbon increases with stand age - model results tested using measurements. Peltoniemi, M., Mäkipää, R., Liski, J. & Tamminen, P.
 8. Biomass models of understorey vegetation according to stand age in boreal coniferous forests. Muukkonen, P. & Mäkipää, R. (pdf 163 kb)
 9. Estimating foliage biomass of Scots pine and Norway spruce stands. (pdf 893 kb)
  Lehtonen, A.
 10. Needle biomass turnover rates of Scots pineand Norway spruce. (pdf 113 kb)
  Muukkonen, P.
 11. Uncertainties in the inventory based carbon budget of forests and soils in Finland 1920-2000. Peltoniemi, M., Mäkipää, R. & Lehtonen, A.
 12. Metaani- ja dityppioksidivirrat Etelä-Suomen ojitetuilla ja ojittamattomilla korpisoilla.
  Minkkinen, K., Laine, J. & Penttilä, T.
 13. Metaani- ja dityppioksidivirrat luonnontilaisilla soilla Pohjois-Suomessa.
  Minkkinen, K., Laine, J. & Penttilä, T.
 14. Microbial activities and characteristics of organic matter in soils under Betula pendula and Picea abies. Smolander A., Kitunen V. & Suominen K.
 15. Biodegradation of dissolved organic carbon and nitrogen in relation to tree species. Kiikkilä O., Kitunen V. & Smolander A.
 16. Relationship between dissolved organic carbon (DOC) fluxes from the canopy layer and stand parameters in 13 boreal coniferous forest stands in Finland.
  A-J Lindroos & J Derome

Alkuun/Top Sivun alkuun/Top of page


Päivitetty: 15.9.2004/SNenPalaute/comments Metla