Metla Tutkimusohjelmat

Suomen metsien hiilivarat, niiden muutokset ja sosio-ekonomiset kytkennät (HMS)

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Johtaja  |  Tutkijat  |  Hankkeet  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Lisää tutkimusohjelmasta  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2001 - 2006   

Tavoitteet

  1. Tuottaa tietoa hiilen määristä ja sen muutoksista kangas- ja turvemailla.
  2. Kehittää menetelmiä, joiden avulla voidaan analysoida metsänkäsittelytoimenpiteiden vaikutuksia metsien hiilivarastojen kehitykseen sekä suuralue- että metsikkötasolla.
  3. Tarkastella ilmastosopimuksen taloudellisia vaikutuksia Suomelle ja muille maille.
  4. Tuottaa tietoa meneillään olevien metsityshankkeiden ja kansainvälisten sopimusten taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista.
  5. Analysoida eri maiden hiilinieluarvioiden luotettavuutta ja vertailtavuutta.
  6. Tuottaa selvityksiä päätöksenteon ja kansainvälisten neuvotteluprosessien tueksi.


Tieteellinen seminaari

Forest ecosystem carbon and its economic implications
esitteli 16.3.2006 HMS -ohjelman tutkimustuloksia. Esitykset, posterit, abstraktit nyt nähtävillä.

Tulokset

Tuloksia pähkinänkuoressa