Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot

Metsät ja vesi (H2O)

Sivukartta | Haku

 

Climforisk EU Life+hanke


Hankkeet

Climforisk EU Life+hanke (2011–2014,  Mikko Peltoniemi)
Hanke tutkii ilmaston vaikutuksia metsiin. Ilmaston ennustetaan muuttuvan Suomen leveysasteilla huomattavasti voimakkaammin kuin maapallolla keskimäärin. Suomen alueelle laaditut ilmastoskenaariot ennustavat kesien muuttuvan aikaisempaa kuivemmiksi ja vuotuisen keskilämpötilan nousevan jopa 4–6 asteella (ks. esim. www.ilmasto-opas.fi), joka voi merkitä oleellisia muutoksia metsien hiilinieluissa ja alttiudessa metsätuhoille.

Climforisk EU Life+ -hanke koostaa olemassa olevaa, pitkäaikaisseurantaan ja -mittaukseen perustuvaa tietoa muotoon, joka antaa aikaisempaa paremmat mahdollisuudet arvioida, mitä vaihtelevat säätekijät ja muuttuva ilmasto merkitsevät metsillemme. Hanke tuottaa ennusteita metsien hiilinieluista ja kasvusta nykyisessä ja muuttuvassa ilmastossa käyttäen lähtötietoinaan metsävaratietoja, eri mallinnusmenetelmien avulla saatavia tietoja sekä Suomelle laadittuja ilmastonmuutosskenaarioita. Hankkeessa tutkitaan myös hyönteisten ja patogeenien aiheuttamien tuhojen, metsävaratietojen ja ilmastotiedon välisiä kytköksiä, tavoitteena luoda malleja metsätuhoille alttiiden kohteiden ja hetkien ennustamiseen. Esitykset ja posterit (engl.)

 

Lisätietoja

 

 

   
  Päivitetty: 28.02.2014/MLin | Copyright Metla | Palaute