Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot

Metsät ja vesi (H2O)

Sivukartta | Haku

 

Lumen sulamisvesi ja talviaikainen sadanta jäiseen maahan voivat aiheuttaa puille merkittäviä juurivaurioita

Maaperäolojen talviaikaisilla muutoksilla on todennäköisesti vaikutuksia juuriin ja puiden kasvuun. Ilmastonmuutos ja juuret -tutkimuksen tulokset antavat viitteitä siitä, että talviaikainen sadanta jäiseen maahan ja siitä johtuva routiminen voi olla haitallista jopa isompien taimien kasvulle routaherkillä mailla.

Jo jäisen maan kertakastelu aiheutti juurivaurioita
Koe toteutettiin lepokauden loppuvaiheessa kastelemalla taimia maan ollessa jäässä, sulamisvaiheessa ja täysin sulanut. Tutkimuksessa käytettiin menetelminä muun muassa juurten miniritsotronikuvausta (kuva 1a) ja neulasten valomikroskooppista analyysiä (kuva 1b)

 

 

Kuva 1. a) Männyn hienojuuria miniritsotronikameralla kuvattuna. Jana = 1 mm. b) Männyn neulasen poikkileikkaus valomikroskoopilla kuvattuna. mf = yhteyttävä solukko, pt = pihkatiehyt, nuolet osoittavat ilmarakoja. Jana = 0.2 mm.

Jo jäisen maan kertakastelu aiheutti juurivaurioita. Kun kastelu toistettiin kolmesti, hienojuurten kuolleisuus lisääntyi ja juuriston pituus ja kuivamassa vähenivät käsittelyä seuraavan kasvukauden aikana. Juurivaurioiden vuoksi taimien vedensaanti heikkeni, mikä näkyi edellisellä kasvukaudella kehittyneiden neulasten heikentyneenä vesitilana. Lisäksi käsittelyjen jälkeisenä kasvukautena syntyneissä neulasissa todettiin neulasten poikkipinta-alan pyöristyminen ja ilmarakojen väheneminen. Nämä muutokset ovat sopeutumia saatavan veden vähyyteen.

Metlan tutkimuksessa selvitettiin kammiokokeiden avulla, miten jäiseen maahan lisätty vesi jäätyessään vaikuttaa männyn juurten ja neulasten rakenteeseen, elintoimintoihin ja kasvuun.

Ilmaston lämpenemisen ennustetaan vaikuttavan erityisesti pohjoisen havumetsävyöhykkeen talvien sääoloihin: keskilämpötilat nousevat, talvisateet lisääntyvät ja lumipeite ohenee. Koska alhaisia pakkaslämpötiloja todennäköisesti esiintyy talvikuukausina myös tulevaisuudessa, routa tuskin kokonaan häviää. Talvisateen tai lumen sulamisveden kulkeutuminen jäätyneeseen maahan voi lisätä maan routimista. Maan sulamis- ja jäätymissyklit voivat myös toistua useammin.


Lisätietoja:

Tutkija Sirkka Sutinen, puh. 040 801 5526, sirkka.sutinen@metla.fi
Tutkija Tapani Repo, puh. 050 3913136, tapani.repo(a)metla.fi

Julkaisu:

Sirkka Sutinen, Marja Roitto, Tarja Lehto & Tapani Repo 2014. Simulated snowmelt and infiltration into frozen soil affected root growth, needle structure and physiology of Scots pine saplings. Boreal Environment Research 19: 281–294.

Juuristolaboratorio

  Päivitetty: 14.08.2014/MLin | Copyright Metla | Palaute