Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot

Metsät ja vesi (H2O)

Sivukartta | Haku

 

Hankkeet

 

Happaman vesikuormituksen ehkäisy Perämeren kaaren alueella 2012–2014 (Perämerenkaaren HaKu)
(2012–2015, Susan Kunnas)

Hiilen, typen ja fosforin huuhtoutuminen Itämeren metsävaluma-alueilta     
(2011–2013, Leena Finér)

Kuivuuden vaikutukset metsien kasvulle ja metsätuhoriskeille muuttuvassa ilmastossa
(2011–2014,  Mikko Peltoniemi)

Metsien vesitalous ja puiden ympäristövasteet
(2013–2017, Tapani Repo)

Metsiin ja vesiin liittyvän tiedon ja teknologian siirto
(2013–2017, Leena Finér)

Metsätalouden vesistökuormituksen seurantaverkon perustaminen ja seurantaohjelman laatiminen
(2013–2014, Leena Finér)

Metsätalouden vesistökuormituksen perusseurantaverkon mittaustekniikan laadunhallinta ja tietopalvelun kehittäminen (VESIDATA)
(2013–2015, Virpi Alenius)

Nordic Forestry CAR-ES, pohjoismaisen metsäympäristötutkimuksen verkostohanke
(2011–2014, Leena Finér)

Pehmeiden maiden hakkuiden tehostaminen
(2013–2016, Jori Uusitalo (3593, 3594)

Soiden ennallistamisen vaikutus fosforin huuhtoutumiseen 
(2012–2013, Mika Nieminen)

Soiden ennallistamisen vaikutus fosforin vapautumiseen
(2013–2013, Mika Nieminen)

Sulfaattimailla syntyvän happaman kuormituksen ennakointi- ja hallintamenetelmät (SuHE)
(2011–2014, Susan Kunnas)

Suometsien hakkuiden vaikutukset valumaveden laatuun
(2014, Liisa Ukonmaanaho)

Suometsien kunnostusojitustarpeen vaihtelu ja vaikutukset vesistökuormitukseen ja sekä puuntuotantoon metsälö- ja aluetasolla
( 2013–2017, Hannu Hökkä)

Terrestrisen hiilen vaikutus järven ravintoverkkoon ja ihmisen terveyteen - haasteita ympäristölainsäädännölle - TERLA (2012–2016, Sirpa Piirainen)

Uudet laskentamenetelmät julkisten aineistojen tehokkaaseen hyödyntämiseen
(2013, Jari Varjo)

Vaiheittainen ennallistaminen - ratkaisumalli vesiensuojelun hallintaan soiden ennallistamisalueilla
(2013–2013, Mika Nieminen)

  Päivitetty: 24.10.2013/MLin | Copyright Metla | Palaute