Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Tutkimus » Tutkimusohjelmat » H2O » Asiantuntijat

Metsät ja vesi (H2O)

Sivukartta | Haku

 

Asiantuntijat Metsät ja vesi -tutkimusohjelmassa

Metsien vesitalous ja vaikutus veden laatuun

Metla/Erkki Oksanen.

Erikoistutkija Hannu Hökkä
- Kunnostusojitustarve ja vesien suojelu, suometsien kasvu ja tuotos, hydrologia

Tutkija Mika Nieminen
- Soiden ennallistaminen ja vesiensuojelu.

Tutkija Tiina Nieminen
- Sulfaattimaat ja vesiensuojelu, ravinnedynamiikka, metsän ekosysteemipalvelut, metsäkasvillisuus, maantutkimus.

Tutkija Sirpa Piirainen
- Pohjavesien suojelu metsätaloudessa, vesistön kuormitus.

Tutkija Liisa Ukonmaanaho
- Suometsien hakkuiden vaikutukset vesiin, ravinnekierto metsissä.

Tutkija Martti Vuollekoski
- Kunnostusojitustarve ja vesiensuojelu, suometsien hakkuiden vaikutukset valumaveden laatuun.

Ilmastonmuutos

Tutkija Samuli Launiainen
- Hydrologia, vesijalanjälki.

Tutkija Mikko Peltoniemi
- Ilmastonmuutos ja puulajiemme vasteet.

Tutkija Tapani Repo
- Ilmastonmuutos ja puulajiemme vasteet, juuristotutkimus.

Laskentatyökalut

Tutkija Ari Lauren
- Valuma-aluemallinnus.

Tutkija Jori Uusitalo
- Pehmeiden maiden puunkorjuun suunnittelu.

Tiedon ja teknologian siirto

Ohjelmajohtaja, professori Leena Finér
- Kangas- ja turvemaiden ravinnevarastot- ja virrat, metsätalouden vesistökuormituksen seuranta.

Professori Raija Laiho
- Suometsätiede, turvemaan ravinteet ja ravinteiden kierto, metsäojituksen vaikutukset suoekosysteemiin, metsätalouden vesistökuormituksen seuranta.

Kaikki tutkimusohjelman tutkijat

Väitöskirjatyöntekijät Metsät ja vesi -tutkimusohjelmassa

 

  Päivitetty: 9.6.2014/MLin | Copyright Metla | Palaute