Metla Tutkimushankeryhmä

Erillishankkeet - Metsiin perustuvat elinkeinot (ELI)

[  English  |  Tavoitteet  |  Yhteystiedot  |  Tutkijat  |  Hankkeet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2006 - 2014   

Tavoitteet

Kannattava ja kilpailukykyinen metsätalous ja metsäteollisuus sekä muu metsiin perustuva yritys- ja elinkeinotoiminta ylläpitävät työllisyyttä sekä edistävät taloudellista kasvua ja alueellista kehitystä.

Painoala tuottaa ja välittää tietoa puuntuottamisen ja metsien muun käytön perusteista ja vaihtoehdoista, puuraaka-aineen ominaisuuksista sekä metsiin perustuvan yritys- ja muun elinkeinotoiminnan kilpailukyvystä. Tutkimus painottuu metsien käytön ekologiseen ja taloudelliseen kestävyyteen.

Ydinosaaminen

Ajankohtaisia tutkimusaiheita

Tärkeitä tutkimuskohteita ovat metsän kasvatuksen menetelmät, puuraaka-aineen ominaisuudet, puunkorjuun logistiikka ja menetelmät, biotekniikka ja sen sovellukset, metsä- ja puutalouden yritystoiminta mukaan lukien yrittäjyyden uudet muodot, metsiin perustuvat uudet elinkeinot mm. luontomatkailu, puuntuotannon kannattavuus, puuhuollon ja -markkinoiden toimivuus, metsäenergia ja puun käyttö rakentamisessa.

Yhteystiedot Paavilainen, Leena
Metsäntutkimuslaitos > Luke, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA,
puh 029 532 2111, sähköposti leena.paavilainen@luke.fi

Tutkijat


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute