Metla Tutkimushankeryhmä

Erillishankkeet 1 - Metsäekosysteemien rakenne ja toiminta (EK1)

[  English  |  Tavoitteet  |  Yhteystiedot  |  Tutkijat  |  Hankkeet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2006 - 2014   

Tavoitteet

Metsäekosysteemien rakenteen ja toiminnan tuntemus on metsien kestävän käytön perusta.

Painoala tuottaa ja välittää tietoa ihmisen toiminnan ja luontaisten tekijöiden vaikutuksista metsäekosysteemien rakenteeseen ja toimintaan sekä puuntuottamisen ja metsien vaihtoehtoisen käytön ekologisista perusteista. Tutkimus painottuu metsien käytön ekologiseen kestävyyteen.

Ydinosaaminen

Ajankohtaisia tutkimusaiheita

Tärkeitä tutkimuskohteita ovat metsien kehitysdynamiikka, metsäpuiden toiminta ja tuotos muuttuvissa ympäristöoloissa, metsätuhojen leviäminen ja torjunta, metsien geneettiset ominaisuudet ja metsänjalostus, metsäluonnon monimuotoisuus, ilmaston muutoksen metsävaikutukset sekä metsätalouden ympäristövaikutukset.

Yhteystiedot Kolström, Taneli
Metsäntutkimuslaitos > Luke, Joensuun toimipaikka, PL 68, 80101 JOENSUU,
puh 029 532 2111, sähköposti taneli.kolstrom@luke.fi

Tutkijat


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute