Metla Tutkimusohjelmat - Tulevaisuuden metsät ja metsänhoito 2012-2016

Hankkeet

Demometsä, 7605
    2014, Varjo Jari, VA
Douglaskuusi ja pyökki - tulevaisuuden puulajit?, 7607
    2014-2015, Pulkkinen Pertti, HA
ESR Taimikonhoidolla tehoa metsätalouteen S12289, 7557
    2013-2014, Saksa Timo, SU
EU EAKR Metsäpuiden taimituotannon tutkimus- ja koulutusosaamishanke A32541, 7580
    2013-2015, Parviainen Jari, JO
EU EAKR Valoa viljelmille - LED-tekniikka havupuiden solukkolisäyksessä A32819, 7588
    2014, Aronen Tuija, PU
EVPMC-konferenssi MMM-rahoitus, 7572
    2013, Huitu Otso, SU
Eri-ikäisrakenteisten ja monijaksoisten metsien käsittely, 3558
    2012-2016, Valkonen Sauli, VA
Joensuu Forestry Networking Week 2013, 7560
    2013, Lier Markus, JO
Kasvullinen lisäys - osaamista ja teknologiaa biotalouden tueksi, 7479
    2011-2014, Aronen Tuija, PU
Keinotekoisen geenireservimetsän perustaminen metsäpuiden geenivarasuojelun uutena työkaluna., 7601
    2014, Kärkkäinen Katri, OU
Kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisten töiden laadun parantaminen omavalvonnan avulla, 7609
    2014-2015, Saksa Timo, SU
Koneellisen metsänhoidon kehittäminen ja käyttöönotto, 3552
    2012-2016, Saarinen Veli-Matti, SU
Koneistutus: taimituotanto ja taimien maastomenestyminen, 3554
    2012-2016, Riikonen Johanna, SU
Konetaimi: Koneistutuksen taimituotanto- ja huoltoketju, 7498
    2012-2014, Smolander Heikki, SU
Kuljettajien ja toimihenkilöiden ammattitaidon kehittäminen koneellisessa metsänviljelyssä, 7505
    2012-2013, Smolander Heikki, SU
Kustannusten ja laadun hallinta metsänhoidossa, 3555
    2012-2016, Saksa Timo, SU
Liiketoimintalähtöinen kuusen uudistamisketjun kehittäminen, 50205
    2009-2012, Smolander Heikki, SU
Metsikön kasvatusvaihtoehtojen tuotos- ja tuottovaikutukset, 3559
    2012-2016, Hynynen Jari, VA
Metsäkylvöjen osaamiskeskittymä, 7437
    2010-2013, Smolander Heikki, SU
Metsäkylvömenetelmät ja metsäpuiden siementuotanto, 3553
    2012-2016, Helenius Pekka, SU
Metsälain uudistamisen vaikutusten arviointi, 7535
    2012, Valkonen Sauli, VA
Metsän luontainen uudistaminen - pusikoita vai puun tuottamista, 3551
    2012-2016, Rautio Pasi, RO
Metsänhoidon kehittämis- ja tutkimusyhteistyö Pohjois-Suomessa ja -Ruotsissa 2012-2016, 7504
    2012-2016, Rautio Pasi, RO
Metsänkäsittelyn vaikutus tuotetun puuraaka-aineen ominaisuuksiin, 3556
    2012-2016, Mäkinen Harri, VA
Metsäpuiden kasvullinen lisäys, 3537
    2010-2016, Aronen Tuija, PU
Metsätaimipatologian laboratorio, 7511
    2012-2013, Smolander Heikki, SU
Metsätaimituotannon integroidun kasvinsuojelun osaamispaketti, 7518
    2012-2013, Poteri Marja, SU
Metsätaloudellisesti kannattamattomien ojitettujen suometsien tunnistaminen ja jatkokäytön arvioimisperusteet (MMM), 7567
    2013, Laiho Raija, PA
Metsäviljelyaineiston käyttöalueiden määrittely, 3590
    2013-2015, Beuker Egbert, PU
NeoSilvix - Aistin- ja ohjaustekniikan kehittäminen koneelliseen metsänhoitoon ja energiapuun korjuuseen, 7376
    2009-2013, Saarinen Veli-Matti, SU
Nisäkkäiden aiheuttamien metsävahinkojen vähentäminen, 3550
    2012-2016, Matala Juho, JO
Nordgen konferenssi: Viljelläänkö liikaa kuusta - mitkä ovat vaihtoehdot?, 7521
    2012, Poteri Marja, SU
Omavalvonnalla laatua ja tehoa metsänhoitotöihin, 7473
    2011-2014, Saksa Timo, SU
Opetuspaketit metsäpuiden siemen- ja taimituottajille, 7615
    2014-2015, Poteri Marja, SU
Paikkatietoon yhdistetyn koneistutuksen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla, 7497
    2012-2014, Kubin Eero, OU
Puunkäytön, metsänkäsittelymenetelmien ja omistajuuden vaikutukset alueellisiin hakkuumahdollisuuksiin ja metsävarojen kehitykseen, 3557
    2012-2016, Salminen Olli, VA
Teknologialla tehokkuutta metsänhoitoon - koneellisen istutuksen laaja käyttöönotto, 7408
    2010-2014, Saarinen Veli-Matti, SU
Tukkimiehentäin torjunta-aineiden testaus, 7531
    2012, Poteri Marja, SU
Tulevaisuuden metsänviljelymateriaalit, 3610
    2013-2017, Pulkkinen Pertti, HA
Tulevaisuuden metsät ja metsänhoito - tutkimusohjelman johtaminen, tiedon ja teknologian siirto, 3560
    2012-2016, Saksa Timo, SU


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute