Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Strategia

Metsä – tieto – osaaminen – hyvinvointi

Sivukartta | Haku
Metsäntutkimuslaitos on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen.
> Luonnonvarakeskuksen strategia (www.luke.fi)

Metsäntutkimuslaitoksen strategia

Visio

Metsien kestävä ja monipuolinen käyttö luo pysyvän pohjan suomalaisten hyvinvoinnille.

Toiminta-ajatus

Metsäntutkimuslaitos (Metla) on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää ratkaisuja metsien hoitoa, käyttöä, tuotteita, palveluja ja aineettomia arvoja koskeviin haasteisiin ja kysymyksiin.

Tähän pyrimme

Toimintamme on tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa, edistää metsiin perustuvan elinkeinotoiminnan kilpailukykyä sekä tukee alueellista kehitystä. Metlan tuottamaa ja aktiivisesti välittämää tietoa ja osaamista sekä tuotteita ja palveluja käytetään kansallisesti ja kansainvälisesti biotalouden edistämiseksi.

Toimintamme strategiset vaikuttavuusalueet ovat:

1) metsiin perustuva yritys- ja elinkeinotoiminta
2) metsät ja yhteiskunta,
3) kestävät metsänkasvatusketjut sekä
4) metsätalouden ja metsäympäristön tietovarannot.

Strategiset tavoitteemme ovat:

  • Puuhun ja metsäbiomassaan perustuva elinkeinotoiminta vahvistuu sekä tuotteiden ja palveluiden arvo kasvaa
  • Metsäalan taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset toimintaedellytykset sekä hyväksyttävyys paranevat.
  • Metsien aineettomiin palveluihin perustuva elinkeinotoiminta kasvaa ja monipuolistuu.
  • Kestävät metsänkasvatusketjut mahdollistavat metsien monipuolisen käytön muuttuvissa oloissa.
  • Metsätalouden ja metsäympäristön tietovarantoja käytetään laajasti ja tehokkaasti biotalouden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Näin toimimme

  • Toimintaamme ohjaavat arvot ovat ennakoivuus ja luovuus, luotettavuus, vuorovaikutteisuus sekä osaaminen ja työhyvinvointi.
  • Toimintamme on asiakasläheistä ja perustuu tieteelliseen tietoon ja osaamiseen. Painotamme resurssoinnissa tutkimustoiminnan edellytyksiä. Toimimme ennakoivasti ja joustavasti.
  • Toimintakulttuurimme tukee osaamista sekä jatkuvaa oppimista. Luomme perustan työhyvinvoinnille hyvällä, kannustavalla johtamisella ja aktiivisella, avoimella vuorovaikutuksella.
  Päivitetty: 08.01.2015 /KPB | Copyright Metla | Palaute