Metla är en del av Naturresursinstitutet från 1.1.2015. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla » Strategi

Skog – kunskap – kompetens – välfärd

Sajtkarta | Sökning

Skogsforskningsinstitutet (Metla) är en del av Naturresursinstitutet (Luke) från 1.1.2015.
> www.luke.fi


Skogsforskningsinstitutets strategi

Vision

En hållbar och mångsidig användning av skogarna skapar en bestående grund för finländarnas välfärd.

Verksamhetsidé

Skogsforskningsinstitutet (Metla) är en forsknings- och sakkunnigorganisation som utvecklar lösningar på utmaningar och frågor gällande skogsvård och -användning, skogsrelaterade produkter, tjänster och immateriella värden.

Detta vill vi uppnå

Vår verksamhet har vetenskaplig och samhällelig genomslagskraft, den främjar konkurrenskraften hos skogsbaserad näringsverksamhet och stödjer regional utveckling. Den information och kompetens samt de produkter och tjänster som Metla producerar och aktivt förmedlar används nationellt och internationellt för att främja bioekonomin.

De strategiska genomslagsområdena för vår verksamhet är:

1) skogsbaserad företags- och näringsverksamhet,
2) skogarna och samhället,
3) hållbara skogsodlingskedjor och
4) skogsbrukets och skogsmiljöns informationslager.

Våra strategiska mål är att:

  • näringsverksamheten som baserar sig på virke och skogsbiomassa blir starkare och värdet på produkterna och tjänsterna ökar.
  • skogsnäringens ekonomiska, sociala och ekologiska verksamhetsförutsättningar och godtagbarhet blir bättre.
  • näringsverksamheten som baserar sig på skogarnas immateriella tjänster växer och blir mångsidigare.
  • de hållbara skogsodlingskedjorna möjliggör en mångsidig användning av skogarna i föränderliga förhållanden.
  • skogsbrukets och skogsmiljöns informationslager utnyttjas på ett omfattande och effektivt sätt i syfte att främja bioekonomin och välfärden.

Så här arbetar vi

  • Vår verksamhet styrs av följande värden: förutseende och kreativitet, tillförlitlighet, växelverkan samt kompetens och arbetshälsa.
  • Vår verksamhet är kundorienterad och grundar sig på vetenskaplig information och kunskap. Vi betonar förutsättningarna för forskningsverksamhet inom resurseringen. Vi arbetar på ett förutseende och flexibelt sätt.
  • Vår verksamhetskultur stöder kompetens och fortgående lärande. Vi skapar en grund för arbetshälsa genom bra och uppmuntrande ledarskap och aktiv och öppen växelverkan.
Updaterat: 12.01.2015 /KBym  | Bilder: Erkki Oksanen, Metla, om inte annat nämns  |  Copyright Metla  |  Feedback