Mera om Skogsforskningsinstitutet
Mera on Skogsforskningsinstitutet  

Skogsforskningsinstitutets dokument

Innehållet på denna sida upprätthålls av Skogsforskningsinstitutet

 

Resultatstyrnings-  
dokument
  
[Planer]  
[Uppföljning]  

Övriga planerings- och  
uppföljingsdokument
  
[Planer]  
[Värderingar och utredningar]  
[Övriga]  

Bekanta dig med  
andra ämbetsverks  
dokument i NETRA   

Ge respons  
om innehållet  

 

 

[Suomeksi]  

Uppgifterna om ämbetsverkets verksamhets planering och uppföljning angående resultatstyrning framgår av handlingarna nedan. Handlingarna är grupperade till resultatstyrningsdokument och övriga planerings- och uppföljningsdokument. Resultatstyrningsdokumenten är grupperade vidare till planer och uppföljningsdokument. Övriga planerings- och uppföljningsdokumenten är delade till planer, värderingar och utredningar samt övriga dokument.

De centralaste planerna i statens resultatstyrning är resultatavtalen och den av Riksdagen fastställda årliga budgeten. Den centralaste uppföljningsinformationen framgår av bokslutet, särskilt av verksamhetsberättelsen, och av ministeriets ställningstagande därtill.

Resultatstyrningsdokument

Planer

 • Resultatavtal mellan ämbetsverket och ministeriet (Dokumenten uppgörs endast på finska.)
  Resultatavtal är ett avtal mellan ämbetsverket och ministeriet om det kommande årets verksamhets mål med avseende på de fastställda anslagen.
  Jord- och skogsbruksministeriet:
  2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 20052004, 2003, 2002, 2001
  Miljöministeriet:
  2007, 2006, 20052004, 2003, 2002, 2001
 • Av riksdagen beslutna statsbudgeter
  Riksdagen besluter om statsbudgeten. Dokumentet innehåller av Riksdagen fastställda inkomstposter och anslag.

[sidtopp]

Uppföljning

[sidtopp]

Övriga planerings- och uppföljningsdokument

Även följande dokument uppgörs under planerings- och uppföljningsprocessen. De är till naturen närmast ämbetsverks egna förslag och planer och inte slutgiltiga av ministeriet fastställda handlingar. Bland dessa finns även av Statens revisionsverk uppgjorda granskningsberättelser samt de värderingar och utredningar som ämbetsverket gjort eller låtit göra.

[sidtopp]

Planer

[sidtopp]

Värderingar och utredningar

 • Statens revisionsverks revisionsberättelserSRV:s hemsida.

[sidtopp]

Övriga

Årsberättelser (endast på finska)
MMM työryhmät ja raportit (ISSN 0781-6723)

[sidtopp]

 
  Päivitetty:   9.10.2012/KBym Metla : NETRA   Palaute Metlan etusivulle