Metsäntutkimuslaitoksen asiakirjat

Tämän sivun sisällön tuottaja on Metsäntutkimuslaitos

 

Tulosohjausasiakirjat  
[Suunnitelmat]  
[Seurantatiedot]  

Muut suunnittelun  
ja seurannan asiakirjat
  
[Suunnitelmat]  
[Arvioinnit ja selvitykset]  
[Muut]  

Tututstu myös  
muiden virastojen  
asiakirjoihin NETRA:ssa  

Anna palautetta  
sivun sisällöstä  

 

 

[på svenska]

Viraston tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista. Asiakirjat on ryhmitelty tulosohjausasiakirjoihin ja muihin suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin. Tulosohjausasiakirjat on edelleen jaoteltu suunnitelmiin ja seurantatietoihin. Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat ovat joko suunnitelmia, arviointeja ja selvityksiä tai muita asiakirjoja.

Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja Eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat tilinpäätös, varsinkin siihen kuuluva toimintakertomus, ja ministeriön antama kannanotto tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen.

Tulosohjausasiakirjat

Suunnitelmat

[sivun ylälaitaan]

Seurantatiedot

[sivun ylälaitaan]

Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Myös seuraavia asiakirjoja tehdään suunnittelu- ja seurantaprosessin aikana. Ne ovat luonteeltaan enemmän viraston omia ehdotuksia ja suunnitelmia, eivätkä lopullisia ministeriön vahvistamia asiakirjoja. Näiden joukossa ovat myös Valtiontalouden tarkastusviraston tekemät tarkastuskertomukset sekä viraston tekemät ja teettämät arvioinnit ja selvitykset.

[sivun ylälaitaan]

Suunnitelmat

[sivun ylälaitaan]

Arvioinnit ja selvitykset

  • Valtiontalouden tarkastusviraston tilintarkastuskertomukset
    VTV:n sivuilla

[sivun ylälaitaan]

Muut

[sivun ylälaitaan]

 
  Päivitetty:   9.10.2012/Viestintä/KBym Metla : NETRA   Palaute Metlan etusivulle