Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Tutkimusmetsät » Vesijako

Evon toimipaikka ja Vesijaon tutkimusmetsä

Sivukartta | Haku

Ennallistamispoltto
Kuva: Metla/Erkki Oksanen

Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusmetsien verkossa Vesijako edustaa metsänkasvatuksen kannalta suotuisaa eteläistä Järvi-Suomen ilmastovyöhykettä. Alueelle ovat tyypillisiä viljavat kasvupaikat, runsaspuustoiset metsät ja paikoin runsas kivisyys.

Nimensä tutkimusmetsä on saanut Vesijako-järvestä, jonka vesistä osa laskee Kymijoen ja osa Kokemäenjoen vesistöön.

Vesijaolla tutkitaan havupuiden alkuperiä, metsäpuiden siemen- ja karikesatoja, turvemaiden metsiköiden uudistumista, alikasvosten käyttöä uudistumisessa, soiden uudistushakkuiden vesistövaikutuksia, hakkuiden vaikutusta ojitusalueiden hiilitaseeseen ja kaasunvaihtoon, hakkuutähteiden poiston vaikutusta kasvuun sekä erilaisten harvennusten vaikutusta puuston kasvuun ja tuotokseen.

Metsäntutkimuslaitos on harjoittanut Vesijaolla metsäntutkimusta vuodesta 1922. Tällä hetkellä tutkimusmetsään kuuluu noin 1700 hehtaaria maata.

YHTEYSTIEDOT

Metsäntutkimuslaitos
Vesijaon tutkimusmetsä
Evon toimipiste
Saarelantie 1
16970 EVO

LISÄTIETOJA

Pekka Helminen
metsätalousinsinööri

 

Sijainti ja henkilöstö

 

 

  Päivitetty: 18.06.2013/MJou | Copyright Metla | Palaute