Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Tutkimusmetsät » Tutkimusmetsien hoito

Tutkimusmetsien hoito

Sivukartta | Haku

Tutkimusmetsien kokeista vapaiden alueiden metsänhoidon tavoite on kasvattaa puuston määrältään ja rakenteeltaan mahdollisimman vaihtelevia metsiä, joissa on runsaasti tutkimusmahdollisuuksia. Kokeista vapaita metsiköitä kasvatetaan tasaikäisrakenteisina tai jaksoittain tasaikäisrakenteisina niin, että metsiköiden välinen puustotunnusten vaihteluväli kehittyy selvästi talousmetsiä suuremmaksi. Lapinjärven ja Vilppulan tutkimusmetsässä osalla alueesta toimitaan lisäksi eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatusperiaatteiden mukaisesti.

Tavoitteeseen pyritään metsänkäsittelylinjoilla. Metsänkäsittelylinja on metsänhoito-ohje, jota sovelletaan yhtenäisellä alueella tutkimusmetsässä. Kun tulevia tutkimustarpeita ja niiden vaikutuksia tutkimusmetsiin on vaikea ennustaa, tutkimusmetsien kokeista vapaiden alueiden  kaukainen tavoiteikäluokkarakenne on normaalimetsän rakenne, jossa kaikkia ikäluokkia kunkin metsänkäsittelylinjan sisällä on yhtä paljon.

Metsänkäsittelylinjat ja niiden tavoitepinta-alaosuudet metsämaan alasta tutkimusmetsässä.


Metsänkäsittelylinja

 

Tavoiteosuus metsämaan alasta %

Hyvän metsänhoidon linja

30-50

Vanhojen metsien linja

20-25

Tiheiden metsien linja

20

Luonnontilaisen kehityksen linja

5

Tutkimusteema-alue

0-25

Eri-ikäisrakenteisten metsien linja

Lapinjärvi ja Vilppula 15-20

 

Hyvän metsänhoidon linja on Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion Hyvän metsänhoidon suositusten (2006) mukainen linja.

Vanhojen metsien linjalla uudistuskypsyysläpimitat ja –iät sekä säästöpuiden suositeltava määrä ovat suuremmat kuin hyvän metsänhoidon linjalla. Linjan tavoitteena on kasvattaa poikkeuksellisen järeää puuta, lisätä metsikön latvuston kerroksellisuutta ja mahdollistaa nykyistä paremmin luontaiseen uudistamiseen valmistavat väljennyshakkuut.

Kuva: Metla/Erkki Oksanen

Tiheiden metsien linjalla puusto on hyvän metsänhoidon suosituksia tiheämpää. Linjan tavoitteena on tuottaa kapealustoisen vähäoksaisen käyttöpuun ohella kuollutta puuta ja paljon biomassaa.

Luonnontilaisen kehityksen linjalla puuston kehitykseen ei vaikuteta metsätaloudellisin toimenpitein. Kokeita voi kuitenkin perustaa tämänkin linjan alueelle.

Tutkimusteema-alueella on niin tiheässä kokeita, että yhtenäistä metsänhoito-ohjetta ei voi käyttää.

Eri-ikäisrakenteisten metsien linjalla kaikkien puulajien kaikki metsiköt pyritään muuttamaan eri-ikäisrakenteisiksi ja kasvattamaan sen jälkeen eri-ikäisrakenteisina.

 

  Päivitetty: 08.02.2016 /MJou | Copyright Metla | Palaute