Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Tutkimusmetsät » Koetoiminta

Tutkimus- ja koetoiminta tutkimusmetsissä

Sivukartta | Haku
Metlalla on noin 6 000 kenttäkoetta. Kuva: Metla/Jouni Hyvärinen

Tutkimusmetsät mahdollistavat pitkäaikaisten kokeiden perustamisen ja hoidon sekä metsien tutkimusta palvelevan, tavallisista metsänhoitomenetelmistä poikkeavan metsien käsittelyn.

Metsäntutkimuksessa kenttäkokeet ovat erityisen tärkeitä. Niiden avulla voidaan eri tekijöiden vaikutuksia seurata jopa vuosikymmenten ajan. Epätavallisia käsittelyjä tai tarkkaa seurantaa vaativien kokeiden perustaminen, hoito ja häiriötön säilyminen onnistuvat usein vain erityisesti tutkimukseen varatuissa metsissä.

Tutkimuksen kohteena olevan metsikön tutkimustieto ja -aineistot ovat käytettävissä pohjatietona seuraavissa tutkimushankkeissa. Koealat ja metsiköt toimivat myös havaintokohteina tutkimustiedon välityksessä.

Useat kokeet on toteutettu maan eri osiin ulottuvina koesarjoina. Vanhimmat yhä seurannassa olevat kokeet ovat 1800-luvulta. Tarkat tiedot koemetsiköiden historiasta ja kehityksestä tarjoavat ainutlaatuisia ja usein ennalta arvaamattomia mahdollisuuksia tutkimukselle.

Metlan tutkimusmetsiin on mahdollista perustaa kokeita myös yliopistojen ja muiden tutkimusorganisaatioiden käyttöön. Metlan tutkimuskeskusten ja -asemien koetoiminnan yhdyshenkilöt auttavat sopivien kohteiden valinnassa.

Lisätietoja:

Metlan alueyksiköt
Metlan tutkimusmetsät - yhteystiedot

  Päivitetty: 14.06.2013 /KBym | Copyright Metla | Palaute