Metla är en del av Naturresursinstitutet från 1.1.2015. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla » Forskningskogar » Klemetskog

Utsiktspost för skogsforskningen i huvudstadsregionen

Sajtkarta | Sökning

Foto: Metla/Erkki Oksanen

Klemetskogs forskningsskog finns i närheten av huvudstadsregionen. Till forskningsområdet hör cirka 1200 hektar mark i sex kommuner (Tusby, Sibbo, Loppis, Mäntsälä, Hausjärvi). Största delen av forskningsområdets skogar finns i Klemetskog i Tusby. Skogsforskningsinstitutet har haft verksamhet i Klemetskog sedan 1923, fältstationen byggdes 1949.

Klemetskogs forskningsskog representerar de geografiska och skogsekonomiska särdragen i Finlands södra kustområde. Huvudstadsregionens behov av rekreationsbruk och den stora luftföroreningsbelastningen från Tusby motorväg och Helsingfors-Vanda flygplats ger forskningsområdet en extra särprägel.

I forskningsområdet i Klemetskog finns det många odlingar med utländska trädslag. Man kan bekanta sig med dem bland annat längs Paratiisimäki-leden (ca 1 km). Leden startar på fältstationens gård. Ruttbeskrivningar fås på fältstationen. Förutom utländska trädslag undersöker man i området törskatesvampens epidemiologi, rottickans utbredning, fröskörden från inhemska träd och olika frågor som rör skogsförädling. Växthuset som byggdes 1992 har också möjliggjort försök och undersökningar som gäller växthuseffekten och luftföroreningarnas följdverkningar.

I Klemetskogs forskningsskog kan man få en allsidig bild av skogens natur och skogsforskningen. Naturen i forskningsområdet är rik och omväxlande: här finns både karga trädlösa berg och moskogar, frisk och torr mo och frodiga bäcklundar. De vårdade skogsbestånden som befinner sig i olika utvecklingsstadier och i synnerhet de tiotals odlingarna av utländska trädslag är intressanta och sevärda.

KONTAKTUPPGIFTER

Skogsforskningsinstitutet
Forskningsskogen i Klemetskog
Ånäsgränden 1
01301 VANDA

Besöksadress:

Maisalantie 230
04360 Tuusula

YTTERLIGARE INFORMATION

Pentti Kananen
metsätalousinsinööri

Updaterat: 07.06.2012 /JHyv  | Bilder: Erkki Oksanen, Metla, om inte annat nämns  |  Copyright Metla  |  Feedback