Metla är en del av Naturresursinstitutet från 1.1.2015. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla » Forskningskogar » Tjänster

Besök skogarna och lär dig mer om skogsforskning

Sajtkarta | Sökning

Med sina vandringsleder, friluftsguider och fältförsök som presenterar skogarna och skogsforskningen öppnar forskningsskogarna ett fönster till ett laboratorium för trädgenerationer.

I forskningsskogarna kan man lära sig mer om skogsforskningen och dess resultat, skogens natur och de finska nationallandskapen. Naturen, vandringslederna, naturstigarna och tavlorna som presenterar försöken är fritt tillgängliga för allmänheten.

Tjänster och besöksobjekt

  • Trädslagsparkerna presenterar inhemska och utländska trädslag och deras framgång i Finland. (Mera information på finska och på engelska)
  • Experttjänster: Forskningsstationernas och -områdenas personal ger vid behov råd och handledning t.ex. genom att ordna guidade utflykter och presentera forskningen i skogarna. En del experttjänster är avgiftsbelagda.
  • Stöd för forskning: Forskningsskogarna gör det möjligt att anlägga och sköta långvariga försök och behandla skogarna på ett sätt som tjänar skogsforskningen och avviker från sedvanliga skogsvårdsmetoder.
  • På internet kan man titta närmare på tjänsterna och skogarna med hjälp av bilder från stigar och objekt. Sidorna är på finska.

Forskningsområdenas personal samt forskningscentralerna och -stationerna ger närmare information om objekten och tjänsterna. Även Skogsforskningsinstitutets kommunikation kan ge råd.

Updaterat: 08.03.2011 /JHyv  | Bilder: Erkki Oksanen, Metla, om inte annat nämns  |  Copyright Metla  |  Feedback