Metla är en del av Naturresursinstitutet från 1.1.2015. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla » Forskningskogar » Forskning

Forsknings- och försöksverksamhet i forskningsskogarna

Sajtkarta | Sökning

Forskningsskogarna gör det möjligt att anlägga och sköta långvariga försök och behandla skogarna på ett sätt som tjänar skogsforskningen och avviker från sedvanliga skogsvårdsmetoder.

Fältförsöken är särskilt viktiga inom skogsforskningen. Med deras hjälp kan man följa med olika faktorers inverkan t.o.m. under flera årtionden. Ofta är det bara i skogar som uttryckligen är reserverade för forskning som det går att anlägga och sköta försök som kräver ovanlig behandling eller noggrann övervakning och måste få vara ostörda.

Forskningskunskapen och -materialet om det skogsbestånd som varit föremål för forskning kan användas som bas vid senare forskningsprojekt. Försöksytorna och skogsbestånden fungerar också som åskådningsobjekt vid förmedlingen av forskningskunskap.

Många försök har genomförts som försöksserier som utsträckt sig till olika delar av landet. De äldsta försöken som fortfarande övervakas är från 1800-talet. Den detaljerade informationen om försöksskogarnas historia och utveckling erbjuder unika och ofta oförutsebara möjligheter till forskning.

I Metlas forskningsskogar är det också möjligt att anlägga försök för universitetens och andra forskningsorganisationers behov. Kontaktpersonerna för försöksverksamheten vid Metlas forskningscentraler och -stationer hjälper till med att välja lämpliga objekt.

Mer information:
Metlas försöksverksamhetstjänster
Verksamhetsenheterna
Forskningsskogarn

Updaterat: 08.03.2011 /JHyv  | Bilder: Erkki Oksanen, Metla, om inte annat nämns  |  Copyright Metla  |  Feedback