Metla är en del av Naturresursinstitutet från 1.1.2015. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla » Forskningskogar » Lappträsk

Mångsidig skogsforskning och skogsvård

Sajtkarta | Sökning

© Metla/Erkki Oksanen

Växtplatserna i forskningsskogen och skogarnas struktur utgör som helhet ett bra exempel på förhållandena i de sydfinländska ekonomiskogarna. Latokartano -skiftet domineras av jämna bestånd av granar på bördiga växtplatser på moränmarker. I Liljendal är andelen tallbestånd och karga marker större.

Genreservskogarna i Holmgård (150 ha) och Latokartano (250 ha) hör till de största områdena som är reserverade för vissa forskningsändamål. Syftet med genreservskogarna är att säkra naturligt genetiskt material från tall och gran.

I forskningsskogarna undersöks bl.a. miljöeffekterna av skörd av energiskog, rötsvamparnas betydelse vid skogsförnyelsen, förnyande och odling av asp, bär- och svampskörden, älgskador, fröskörden från träd, skogarnas livskraft och ädla lövträd. Dessutom utförs fenologiska studier.

Forskningsskogen i Lappträsk inrättades 1933. I dag består den av cirka 1300 hektar markområden i Liljendal och Lappträsk.

KONTAKTUPPGIFTER

Skogforskningsinstitutet
Forskningsskogen i Lappträsk
Husalavägen 38
07810 INGERMANSBY

 

YTTERLIGARE INFORMATION

Markku Rantala
metsätalousinsinööri

Erkki Piiroinen
tutkimusmestari

 

Updaterat: 11.07.2012 /JHyv  | Bilder: Erkki Oksanen, Metla, om inte annat nämns  |  Copyright Metla  |  Feedback